Geerhard Jan Jolink

Geerhard Jan Jolink

a.k.a. Gerard Jolink

born 18 Aug 1950, Doetinchem, Gelderland, Netherlands

died 31 Oct 2004, Doetinchem, Gelderland, Netherlands

Geerhard Jan Jolink

murder

Geerhard Jan Jolink was murdered in the Kaponiestraat in Doetinchem on 2004 Oct 31. That sunday morning, the 54-year old resident of Doetinchem had left his home to walk his dog as he always did.

Early sunday morning joggers found his dog guarding the lifeless body of her owner. The police brought her to an animal shelter, but friends have retrieved her and have arranged a new home for her, outside Doetinchem.

The Doetinchem police roped off and researched the surrounding area for traces of the perpetrator. Geerhard's best friend placed a photograph of Geerhard on the scene. Several people left flowers, which were apparently later stolen by passers-by.

Geerhard Jolink was buried in private.

media attention

Several early reports about the murder of Geerhard Jolink confused him with Gerard Joling, a well-known Dutch singer and TV personality, who had received death threats in 2002. Those erroneous reports refer to the singer as Gerard Jolink, confusing both the persons and their names.

Several days after the murder of Geerhard Jan Jolink, the politically outspoken film maker Theo van Gogh was murdered for his criticism of Islam, and all media attention shifted to this religious murder.

arrest

The Doetinchem police soon arrested E. K. as the suspect of the crime. The suspect had been released from prison only days before. He had been in detention under remand while awaiting his appeal trial on accusations of murder threats, attempts of serious battering, battering his father, wilful destruction of property and violating the law on weapons and munitions. The original sentence against him was eight months of imprisonment followed by preventive custody with coerced treatment. On appeal, that sentence was mitigated to eights months of imprisonment followed by preventive custody with conditions. The detention under remand was lifted, and as he had already served slightly more than eight months in detention, he was immediately released.

Although the suspect did not even have a permanent address to stay, and had formally agreed to the preventive custody with conditions, he was released without any condition, support or supervision, simply because the judgement on appeal was still open to cassation. Probation officers he visited during this period did warn the Court that preventive custody with conditions was unworkable, as he seemed unwilling to cooperate with any conditions in practice and that not one specialised institute was willing to accept him as their patient.

Following his arrest for the theft of a wallet, E. K. was charged with the murder and once again placed in detention under remand. He was initially imprisoned in the Kruisberg Prison in Doetinchem, and from there moved to the Penitary Institution Ooyerbeek in Zutphen to await his trial. However, on Thursday 2005 Jan 6, he stabbed a fellow prisoner. The victim was transferred to the prison hospital in Scheveningen and E. K. was moved to another prison.

verdict

On Wednesday 2005 Oct 5, the court in Zutphen found the Canadian E. K. guilty of manslaughter and attempted murder, and sentenced him to eight years imprisonment with coerced treatment. The relatively low sentence was strongly influenced by a report of the Pieter Baan Centrum that ascribes diminished accountability of his actions based on the limited development of his mental abilities. As the same experts belief the chance of repeat offence to be high, and coerced treatment will be prolonged until the patient is no longer considered a risk, the sentence may in fact result in lifelong institutionalisation.

official sentences

2003-06-04: LJN: AR5332, Rechtbank Zutphen, 06/060059-03

First judgement against the suspect of the murder: Gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging na bedreiging en mishandeling

2004-10-21: LJN: AR5333, Gerechtshof Arnhem, 21-002667-03

Second judgement against the suspect of the murder: TBS met voorwaarden. The arrest became definitive on 2004-11-05.

2005-10-05: Gevangenisstraf van 8 jaar met terbeschikkingstelling en dwangverpleging

Full text of press release

Zutphen, 5 oktober 2005 - De rechtbank heeft de 25-jarige verdachte E.J.K. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar met oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling en dwangverpleging wegens doodslag, gepleegd op 31 oktober 2004 te Doetinchem en poging tot moord, gepleegd op 6 januari 2005 te Zutphen.

De rechtbank overweegt met betrekking tot het eerste feit dat de verdachte een toevallige passant heeft afgeslacht waarbij hij excessief geweld heeft gebruikt.

Met betrekking tot het tweede feit overweegt de rechtbank dat sprake was van voorbedachte rade: de verdachte heeft zich immers voordat hij een gesprek aanging met het slachtoffer voorzien van een geprepareerd mes. Na zich met het slachtoffer te hebben afgezonderd heeft verdachte onverhoeds met dat mes meermalen op het slachtoffer ingestoken; het slachtoffer had dertien verwondingen aan zijn gezicht en andere delen van het lichaam. Gelet op die verwondingen heeft de verdachte willens en wetens de mogelijkheid aanvaard dat het slachtoffer zou overlijden en dat dat niet gebeurd is, is te danken aan het ingrijpen van derden.

De strafmaat wordt in hoge mate bepaald doordat de verdachte volgens de gedragsdeskundigen lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens waardoor hij (sterk) verminderd toerekeningsvatbaar is. Daarnaast is de kans op herhaling zeer groot volgens dezelfde deskundigen.

De vordering van het slachtoffer van het tweede feit is tot een bedrag van 3.000 euro wegens smartengeld toegewezen.

LJ Nummer: AU3735

2005-10-05: JN: AU3735, Rechtbank Zutphen, 06-080408-04

First judgement against the suspect: Acht jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor dader van het neersteken van Doetinchemse passant en het neersteken van een medegedetineerde.

Second Chamber questions

Kamervragen 2004-2005, vraagnr. 2040503060, Tweede Kamer

Questions posed on 2004-11-09 in the Second Chamber of the Dutch Government. This is an official government document, Dutch description: "Vragen van de leden Wolfsen en Straub (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over de aanhouding van een tot TBS veroordeelde die in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 54-jarige G.J. uit Doetinchem. (Ingezonden 9 november 2004)".

The Adobe PDF document V040503060.pdf can be found by searching for “2040503060”, but permalinks are not supported.

Full text:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, Aanhangsel 1020

2040503060

Vragen van de leden Wolfsen en Straub (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over de aanhouding van een tot TBS veroordeelde die in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 54-jarige G.J. uit Doetinchem. (Ingezonden 9 november 2004)

 1. Is het waar dat de aangehouden verdachte de gewelddadige dood van de 54-jarige Geerhard Jolink uit Doetinchem eerder is veroordeeld tot TBS met voorwaarden? Zo ja, welke voorwaarden heeft de rechter toen gesteld?1
 2. Heeft de rechter tevens opdracht gegeven tot het verlenen van hulp en steun? Zo ja, op welke wijze is daar uitvoering aan gegeven?
 3. Op welke wijze en hoe actief heeft het OM toezicht gehouden op de naleving van de gestelde voorwaarden?
 4. Heeft de veroordeelde — tot zondagmorgen 31 oktober jl. — de gestelde voorwaarden steeds volledig nageleefd?
 5. Waren er voor zondagmorgen 31 oktober jl. al signalen of aanwijzingen waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat het belang van de maatschappelijke veiligheid zou kunnen eisen dat alsnog zou moeten worden overgegaan tot dwangverpleging? Zo ja, wat is daarmee gedaan?
 6. In welke gemeente woonde de verdachte feitelijk en op welk moment is het OM daar in kennis gesteld van de uitspraak en de voorwaarden?

1. Persbericht van de politie NO Gelderland van 8 november jl.

Kamervragen met antwoord 2004-2005, nr. 487, Tweede Kamer, vraagnummer 2040503060

Questions posed on 2004-11-09 in the Second Chamber of the Dutch Government, with answers from the Minister of Justice provided on 2004-11-29. This is an official government document, Dutch description: "Vragen van de leden Wolfsen en Straub (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over de aanhouding van een tot TBS veroordeelde die in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 54-jarige G.J. uit Doetinchem. (Ingezonden 9 november 2004). Antwoord.".

The Adobe PDF document KVR21728.pdf can be found by searching for “2040503060”, but permalinks are not supported.

Full text:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, Aanhangsel 1020

487

Vragen van de leden Wolfsen en Straub (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over de aanhouding van een tot TBS veroordeelde die in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 54-jarige G.J. uit Doetinchem. (Ingezonden 9 november 2004)

 1. Is het waar dat de aangehouden verdachte de gewelddadige dood van de 54-jarige Geerhard Jolink uit Doetinchem eerder is veroordeeld tot TBS met voorwaarden? Zo ja, welke voorwaarden heeft de rechter toen gesteld?1
 2. Heeft de rechter tevens opdracht gegeven tot het verlenen van hulp en steun? Zo ja, op welke wijze is daar uitvoering aan gegeven?
 3. Op welke wijze en hoe actief heeft het OM toezicht gehouden op de naleving van de gestelde voorwaarden?
 4. Heeft de veroordeelde — tot zondagmorgen 31 oktober jl. — de gestelde voorwaarden steeds volledig nageleefd?
 5. Waren er voor zondagmorgen 31 oktober jl. al signalen of aanwijzingen waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat het belang van de maatschappelijke veiligheid zou kunnen eisen dat alsnog zou moeten worden overgegaan tot dwangverpleging? Zo ja, wat is daarmee gedaan?
 6. In welke gemeente woonde de verdachte feitelijk en op welk moment is het OM daar in kennis gesteld van de uitspraak en de voorwaarden?

1. Persbericht van de politie NO Gelderland van 8 november jl.

Antwoord

Antwoord van minister Donner (Justitie). (Ontvangen 29 november 2004)

1.

Betrokkene is op 4 juni 2003 veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hiertegen heeft hij hoger beroep ingesteld. De zaak is op 7 oktober 2004 in hoger beroep behandeld door het Gerechtshof te Arnhem. Het Hof heeft op 21 oktober 2004 het vonnis van de rechtbank vernietigd en een gevangenisstraf van 8 maanden en een tbs met voorwaarden opgelegd. Als voorwaarde is gesteld dat betrokkene zich zal houden aan de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, en dat hij zal meewerken aan een (eventuele) intake en zich zal laten opnemen in de FPK Assen dan wel FPK Eindhoven, of een andere door de Reclassering Nederland aan te wijzen instelling en zich zal houden aan de behandelvoorschriften van de hierboven bedoelde instelling.

2.

Ja, zie antwoord op vraag 1. Betrokkene is door het Hof op 21 oktober 2004 in vrijheid gesteld, omdat hij zijn gevangenisstraf reeds in voorlopige hechtenis had uitgezeten. De reclassering heeft door die directe invrijheidstelling geen gelegenheid gehad om de algemeen geformuleerde voorwaarden nader in te vullen en afspraken te maken met betrokkene over de uitvoering van die voorwaarden. Bovendien ontbrak het de reclassering aan een juridische grond. De tbs met voorwaarden had nog geen aanvang genomen omdat het arrest van het Hof nog niet definitief was. Betrokkene had immers nog twee weken de gelegenheid om beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Hof in te stellen (art. 557, lid 1, WSv). De reclassering heeft het Hof in de aanloop naar de zitting van 7 oktober 2004 geadviseerd gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op te leggen. Op basis van eerdere ervaringen met betrokkene concludeerde de reclassering namelijk dat een tbs met voorwaarden niet uitvoerbaar zou zijn. Het Hof heeft — naast het advies van de reclassering — ook een deskundigenadvies gevraagd (aan een psycholoog en een psychiater), hetgeen heeft geleid tot het advies tbs met voorwaarden op te leggen. Mede naar aanleiding van dat advies heeft het Openbaar Ministerie uiteindelijk naast een gevangenisstraf het opleggen van de maatregel van tbs met voorwaarden gevorderd. Daarbij hebben ook beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit een rol gespeeld.

3 en 4.

De reclassering heeft na de uitspraak van het Hof, hoewel daar geen formele grond voor was, meermalen gepoogd inhoud te geven aan het toezicht. Betrokkene weigerde echter medewerking.

De reclassering heeft hiervan twee maal melding gemaakt bij het ressortsparket te Arnhem. Het Openbaar Ministerie kon op dat moment echter geen formele stappen ondernemen nu de uitspraak van het Hof nog niet onherroepelijk was. Wel hebben het Openbaar Ministerie en de reclassering getracht op voorhand plaatsing te verzorgen in een Forensisch Psychiatrische Kliniek, overeenkomstig het nog niet onherroepelijke arrest van het Hof. Plaatsing van betrokkene in drie FPK's is niet succesvol geweest vanwege de ernst van de problematiek en de ongemotiveerdheid van betrokkene.

5.

Ja, deze signalen waren bij de reclassering bekend. Het omzetten van een tbs met voorwaarden in een tbs met dwangverpleging is alleen mogelijk als de voorwaarden worden overtreden. Dit was formeel gezien niet het geval, omdat de voorwaarden pas van kracht worden als de uitspraak onherroepelijk is.

6.

Betrokkene is op 21 oktober 2004, de dag dat het Hof Arnhem arrest heeft gewezen, in vrijheid gesteld. Hij had toen geen vaste woon- of verblijfplaats.

Handelingen 2004-2005, nr. 37, Tweede Kamer, pag. 2453-2453

Debate on 2004-11-30 in the Second Chamber of the Dutch Government, about TBS. This is an official government document, Dutch description: " Debat n.a.v. algemeen overleg op 30 november 2004 over ter beschikking gestelden (29452)".

The Adobe PDF document HAN7783A08.pdf can be found by searching for “??????”, but permalinks are not supported.

Full text:

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 november 2004 over ter beschikking gestelden.

De heer Eerdmans (LPF): Mijnheer de voorzitter. Wij hebben op 30 november gedebatteerd over de TBS en het nieuwe TBS-drama. Een TBS'er met voorwaarden heeft in het najaar in Doetinchem een man vermoord, die zijn hond uitliet. Wij zouden nog een uitvoerige brief van de minister van Justitie ontvangen.

Tot op heden hebben wij die niet gezien. Waar blijft deze brief? Ook de heer Wolfsen heeft erom verzocht. De minister zou een feitenrelaas geven. Ik heb de minister in het debat gewezen op het feit dat er in Almere-Buiten een TBS-kliniek middenin een woonwijk, de zogenaamde stripheldenbuurt, wordt geplaatst. De TBS-kliniek komt in de Donald Duckstraat, ondanks hevige protesten van burgers in die wijk en ondanks het feit dat een andere locatie op een industrieterrein beschikbaar was.

De minister van Justitie zei dat de maatschappij maar moet wennen aan TBS. Anders zouden wij het instrument net zo goed helemaal kunnen afschaffen. Ik vond het een redenering die slaat als een tang op een varken. Een TBS-kliniek in een woonwijk, dat is de kat op het spek binden, dat is de lont in het kruitvat, dat is de mensen onnodig angst aanjagen. In een TBS-kliniek zitten vaak tamelijk gevaarlijke criminelen. Er zijn 90 ontsnappingen per jaar. Wij zijn nog op zoek naar zeven gestoorde misdadigers. Zij kunnen naast ons staan bij de bakker. Er worden door ontsnapte TBS'ers zes ernstige delicten per jaar gepleegd. Met een motie wil ik de minister doordringen van de ernst van de situatie. Ik wil hem ervan weerhouden om in de toekomst TBS-klinieken in woonwijken te bouwen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich de afgelopen jaren verscheidene ernstige incidenten hebben voorgedaan met TBS'ers op (proef)verlof;

constaterende dat er op dit moment in Almere procedures tegen de overheid worden gevoerd door burgers die zich verzetten tegen de komst van een Flevo Future TBS-kliniek middenin hun woonwijk, terwijl een andere locatie voorhanden was;

overwegende dat het bouwen van TBS-klinieken in woonwijken risico's voor de veiligheid van burgers met zich meebrengt; spreekt uit dat de regering geen TBS-klinieken meer in woonwijken bouwt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Eerdmans en Wilders. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 15 (29452).

Minister Donner: Voorzitter. De brief over Doetinchem waar de heer Eerdmans naar vroeg moet mij gekruist hebben op weg hierheen. Ik heb de brief namelijk op het departement afgedaan. Zij zal de Kamer hopelijk nog voor het reces bereiken.

Voor Almere wordt gesproken van een TBS-kliniek middenin een woonwijk. Voorzover ik kan nagaan, gaat het om de bouw in een wijk in 2007 waar volgens het bestemmingsplan bedrijven en kantoren gepland zijn. Daaromheen moeten dan nog woningen worden gebouwd. Dat is een verschijnsel dat wij vaker zien. Eerst is er een TBS-kliniek en vervolgens wordt er een woonwijk omheen gebouwd.

Ik moet aanneming van de motie ontraden. Wij zitten op dit moment met een aantal TBS-klinieken ± ik meen zelfs de meerderheid ± in woonwijken. Uitbreidingen op die terreinen zouden met de motie ook niet meer mogelijk zijn. Delicten door onttrokken TBS'ers vinden vrijwel altijd ver van de wijk plaats waar de kliniek gevestigd is. Als iemand zich onttrekt en alsnog recidiveert, gebeurt dat doorgaans niet in de omgeving. Het doel van TBS is om tot reïntegratie te komen. Zolang er geen verlof is, is men in de kliniek.

Daarna kan begeleid verlof verleend worden. Doorgaans gebeurt dat niet in de directe omgeving van de TBS-kliniek. Ik acht het derhalve niet heilzaam om op deze wijze in te spelen op vrees onder de bevolking. Ook om die reden ontraad ik aanneming van de motie. Ik weet dat de LPF in Almere zich sterk heeft gemaakt om een kliniek tegen te houden. Ik denk dat het onjuist is om dat via een motie in de Kamer te doen.

De heer Eerdmans (LPF): Ik maak de mensen in Almere niet wakker, ze maken mij wakker. Er is een heel comité opgericht om een Tbs-kliniek te bouwen in de stripheldenbuurt. We bouwen geen vuurwerkfabrieken in woonwijken, en ook geen LPG-stations. Maar we zetten er wel een kliniek voor gestoorde misdadigers neer. Daar moeten mensen maar aan wennen. Waarom zo inconsequent?

Minister Donner: U kunt feitelijk noch statistisch hard maken dat de omgeving van de Tbs-kliniek een risico loopt.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende motie vandaag aan het eind van de vergadering te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Handelingen 2004-2005, nr. 37, Tweede Kamer, pag. 2522-2523

Vote on 2004-11-30 in the Second Chamber of the Dutch Government, about TBS. This is an official government document, Dutch description: "Stemming over de motie-Eerdmans/Wilders over het niet meer bouwen van TBS-klinieken in woonwijken."

The Adobe PDF document HAN7783A51.pdf can be found by searching for “??????”, but permalinks are not supported.

Full text:

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over ter beschikking gestelden, te weten:

- de motie-Eerdmans/Wilders over het niet meer bouwen van TBSklinieken in woonwijken (29452, nr. 15).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De Gelderlander

De Gelderlander: Man (54) gedood in hart Doetinchem

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-01.

Full text:

DOETINCHEM - Een 54-jarige Doetinchemmer is gisterochtend met geweld om het leven gebracht in de Kapoeniestraat in het centrum van Doetinchem. De man is gedood terwijl hij zijn hond uitliet. De politie is nog op zoek naar de dader(s).

Medewerkers van een uitvaarcentrum halen het lichaam op van de vermoorde Doetinchemmer. - Foto: Theo Kock Een buurtbewoner ontdekte het levenloze lichaam, naast een plas bloed, even na half acht.

Het lichaam lag midden op straat, tussen de opslagloods van Sachtleven en een woonwinkel. Het zwartgrijze hondje van de man waakte nog bij het slachtoffer, toen deze gevonden werd. Het hondje is meegenomen door medewerkers van de Dierenambulance.

De alleenstaande Doetinchemmer is niet met een vuurwapen om het leven gebracht. De politie laat dit weten, zodat er geen link gelegd kan worden met de moord in Oss. Daar werd vrijdagochtend een wandelaar doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet.

De politie heeft een regionaal rechercheteam met dertig rechercheurs ingezet.

De politie wil nog niet zeggen hoe de Doetinchemmer om het leven is gebracht. "Dat is specifieke informatie die we in het belang van het onderzoek nog niet naar buiten willen brengen", laat politiewoordvoerder Anton de Ronde weten.

Het is nog niet duidelijk waarom de man om het leven is gebracht.

"Het is allemaal nog onduidelijk. Ik kan daarom niet zeggen of er al dan niet sprake is van een overval", stelt De Ronde.

Het lichaam van het slachtoffer heeft na de vondst nog 2,5 uur op straat gelegen. Pas rond tien uur werd het lichaam opgehaald door medewerkers van een uitvaartcentrum. "Ik kan me voorstellen dat het een beetje een lugubere aanblik was voor de bewoners van de straat, die vanuit hun appartementen zicht hadden op het slachtoffer. Heel vervelend, maar het was gewoon nodig", laat de politiewoordvoerder weten.

De politie vond het nodig om de man zo lang op straat te laten liggen, om ruim de tijd te kunnen nemen om sporen te vinden.

"Als je iets verandert aan de positie van het slachtoffer of met schermen gaat werken, kan dat ten koste gaan van sporen. Als dat gebeurt, krijg je die sporen niet meer terug. Het is een rustige zondagochtend, dus we konden de weg ook relatief makkelijk afzetten zonder het verkeer lastig te vallen", legt De Ronde uit.

Het vermoeden bestaat dat de dader na de moord er via het voetpad door de struiken bij de parkeerplaatsen van de Kapoeniestraat vandoor is gegaan.

Hij heeft mogelijk spullen achtergelaten in de struiken. Op verschillende plekken zijn kledingstukken gevonden. Rechercheurs hebben na uitvoerig sporenonderzoek alles zorgvuldig ingepakt en meegenomen.

Een speurhond is ingezet om eventuele vluchtsporen terug te vinden. Ook hebben agenten in een brede lijn gezocht naar aanwijzingen. Het werk van de politie duurde uren. Pas tegen het eind van de middag werd de Kapoeniestraat weer vrijgegeven.

Een buurtbewoonster is net bezig haar hond uit te laten. "Het is verschrikkelijk", zegt ze duidelijk onder de indruk. "Die man had blijkbaar zijn hond bij zich. De dierenambulance is geweest om de hond op te halen. Ik heb nog even gekeken, omdat ik elke hond in deze buurt ken. Maar dit beestje kende ik niet. Hij woont hier niet in de straat."

De Gelderlander: Man (54) gedood in Doetinchem

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-01.

Full text:

DOETINCHEM - Een 54 - jarige Doetinchemmer is zondagochtend met geweld om het leven gebracht in de Kapoeniestraat in het centrum van Doetinchem. De man is gedood terwijl hij zijn hond uitliet. De politie is nog op zoek naar de dader(s).

Een buurtbewoner ontdekte het levenloze lichaam, naast een plas bloed, even na half acht.

Het lichaam lag midden op straat, tussen de opslagloods van Sachtleven en een woonwinkel. Het zwartgrijze hondje van de man waakte nog bij het slachtoffer, toen deze gevonden werd.

Het hondje is meegenomen door medewerkers van de Dierenambulance.

De alleenstaande Doetinchemmer is niet met een vuurwapen om het leven gebracht.

De politie laat dit weten, zodat er geen link gelegd kan worden met de moord in Oss. Daar werd vrijdagochtend een wandelaar doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet.

De politie heeft een regionaal rechercheteam met dertig rechercheurs ingezet.

De politie wil nog niet zeggen hoe de Doetinchemmer om het leven is gebracht. "Dat is specifieke informatie die we in het belang van het onderzoek nog niet naar buiten willen brengen", laat politiewoordvoerder Anton de Ronde weten.

Het is nog niet duidelijk waarom de man om het leven is gebracht.

"Het is allemaal nog onduidelijk. Ik kan daarom niet zeggen of er al dan niet sprake is van een overval", stelt De Ronde.

Het lichaam van het slachtoffer heeft na de vondst nog 2,5 uur op straat gelegen.

Pas rond tien uur werd het lichaam opgehaald door medewerkers van een uitvaartcentrum.

"Ik kan me voorstellen dat het een beetje een lugubere aanblik was voor de bewoners van de straat, die vanuit hun appartementen zicht hadden op het slachtoffer. Heel vervelend, maar het was gewoon nodig", laat de politiewoordvoerder weten.

De politie vond het nodig om de man zo lang op straat te laten liggen, om ruim de tijd te kunnen nemen om sporen te vinden.

"Als je iets verandert aan de positie van het slachtoffer of met schermen gaat werken, kan dat ten koste gaan van sporen. Als dat gebeurt, krijg je die sporen niet meer terug. Het is een rustige zondagochtend, dus we konden de weg ook relatief makkelijk afzetten zonder het verkeer lastig te vallen", legt De Ronde uit.

Het vermoeden bestaat dat de dader na de moord er via het voetpad door de struiken bij de parkeerplaatsen van de Kapoeniestraat vandoor is gegaan.

Hij heeft mogelijk spullen achtergelaten in de struiken. Op verschillende plekken zijn kledingstukken gevonden.

Rechercheurs hebben na uitvoerig sporenonderzoek alles zorgvuldig ingepakt en meegenomen.

Een speurhond is ingezet om eventuele vluchtsporen terug te vinden.

Ook hebben agenten in een brede lijn gezocht naar aanwijzingen. Het werk van de politie duurde uren.

Pas tegen het eind van de middag werd de Kapoeniestraat weer vrijgegeven.

De Gelderlander: Motief moord nog onduidelijk

A frontpage newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-02.

Full text:

DOETINCHEM - De politie tast nog in het duister over de aanleiding van de moord op de 54-jarige Doetinchemmer Gerard Jolink. Het politieonderzoek met dertig mensen gaat onverminderd voort. De politie sluit inmiddels wel uit dat het om een afrekening in het criminele circuit gaat. De Doetinchemmer liet zondagmorgen zijn hond uit.

Hij verliet vermoedelijk rond een uur of zeven zijn woning en werd rond half acht levenloos op straat gevonden. De politie benadrukte gisteren nog eens dat er geen verband bestaat tussen deze zaak en de moord in Oss, vorige week vrijdag, op een 58-jarige man die eveneens zijn hond uitliet.

De Gelderlander: Onderzoek naar moord levert weinig op

Continuation of newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-02.

Full text:

DOETINCHEM - Doetinchemmer Gerard Jolink (54) is zondagmorgen kort voordat voorbijgangers hem vonden aan zijn verwondingen overleden. Dat zegt politiewoordvoerder Anton de Ronde. "De man heeft rond een uur of zeven zijn hond Nancy uitgelaten. Ruim een half uur later is hij in de Kapoeniestraat gevonden", zegt hij. Jolink woonde aan de Wijnbergseweg. Hij heeft die uitgelopen en vermoedelijk de fietsbrug genomen naar de overkant van de Oude IJssel.

Daarna is hij de Kapoeniestraat in gegaan. Na zo'n 50 meter is hij door een nog onbekende persoon van het leven beroofd.

De politie sluit een afrekening in het criminele circuit uit. Wat het motief dan is geweest is nog onbekend, of wil de politie niet zeggen. Een buurtonderzoek heeft niet veel tips opgeleverd. "In ieder geval niet te vergelijken met de schuurbranden rond Doetinchem", aldus De Ronde.

Behalve de omwonenden heeft ook de opvang voor daklozen Stoog (Stichting opvang Oost-Gelderland) een politiebezoek gehad. "Net als bij de andere omwonenden heeft de politie ons gevraagd of iemand iets gezien heeft. Dat is niet het geval. De Stoog zit dan ook wel wat verderop in de straat", zegt Harry Peters van Stoog.

"Het misdrijf heeft wel voor wat beroering gezorgd bij de daklozen. Niet dat ze bang zijn geworden om op straat te leven, maar het baart ze wel zorgen dat dit soort geweld in Doetinchem voor komt."

De politie doet nog steeds een oproep aan mogelijke getuigen. Dat hoeven niet per se mensen te zijn die ten tijde van het geweld in de buurt waren.

"Dat kunnen mensen zijn die elders in Doetinchem iets is opgevallen. Wandelaars, joggers, mensen die vroeg op pad waren die ochtend en die iets bijzonders, iets afwijkends hebben gezien", legt de politiewoordvoerder uit.

In de struiken vlak bij het punt waar het slachtoffer lag heeft het dertigkoppige rechercheteam kleding gevonden. De politie gaat na welk verband er is tussen de kleding en het misdrijf.

De 54-jarige Jolink was werknemer van groothandel Hanos, voorheen Veko. De vijftien medewerkers zijn afgelopen zondag ingelicht. De klap is er hard aangekomen, stelt algemeen directeur Kroes. "Hij werkte in een klein, hecht team. Enkele medewerkers hebben het er heel moeilijk mee. Daarom hebben we besloten om naar buiten toe verder geen reactie te geven", aldus Kroes.

Bij Horeca Doetinchem was Jolink door zijn werk geen onbekende, weet voorzitter Gertje van Aalst van de Horeca Vereniging Doetinchem. "Hij was een soort manusje van alles. Als er een apparaat, dat geleverd was door de Hanos, niet goed werkte, dan kwam hij dat repareren. Iedereen mocht hem erg graag. Sommige ondernemers hebben het er moeilijk mee", vertelt Van Aalst. "Hij was een graag geziene man, niet al te druk, eigenlijk wat teruggetrokken."

Het hondje Nancy is door de dierenambulance naar het dierenasiel gebracht.

"Daar zit het diertje nog steeds. Het is een bastaard foxje van ongeveer veertien jaar, denk ik", zegt Gert Wissing van de Dierenambulance.

"Hij blijft hier tot de familie besloten heeft wat er met het diertje moet gebeuren. Als de familie afstand doet dan zal de hond net als al de andere dieren in het asiel verkocht kunnen worden aan derden."

De Gelderlander: Onderzoek naar moord Doetinchem levert weinig op

Continuation newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-02.

Full text:

Doetinchemmer Gerard Jolink (54) is zondagmorgen kort voordat voorbijgangers hem vonden aan zijn verwondingen overleden. Dat zegt politiewoordvoerder Anton de Ronde. "De man heeft rond een uur of zeven zijn hond Nancy uitgelaten. Ruim een half uur later is hij in de Kapoeniestraat gevonden", zegt hij.

Jolink woonde aan de Wijnbergseweg. Hij heeft die uitgelopen en vermoedelijk de fietsbrug genomen naar de overkant van de Oude IJssel. Daarna is hij de Kapoeniestraat in gegaan. Na zo'n vijftig meter is hij door een nog onbekende persoon van het leven beroofd.

De politie sluit een afrekening in het criminele circuit uit. Wat het motief dan is geweest is nog onbekend, of wil de politie niet zeggen. Een buurtonderzoek heeft niet veel tips opgeleverd. "In ieder geval niet te vergelijken met de schuurbranden rond Doetinchem", aldus De Ronde.

Behalve de omwonenden heeft ook de opvang voor daklozen Stoog (Stichting opvang Oost-Gelderland) een politiebezoek gehad. "Net als bij de andere omwonenden heeft de politie ons gevraagd of iemand iets gezien heeft. Dat is niet het geval. De Stoog zit dan ook wel wat verderop in de straat", zegt Harry Peters van Stoog. "Het misdrijf heeft wel voor wat beroering gezorgd bij de daklozen. Niet dat ze bang zijn geworden om op straat te leven, maar het baart ze wel zorgen dat dit soort geweld in Doetinchem voor komt."

De politie doet nog steeds een oproep aan mogelijke getuigen. Dat hoeven niet per se mensen te zijn die ten tijde van het geweld in de buurt waren. "Dat kunnen mensen zijn die elders in Doetinchem iets is opgevallen. Wandelaars, joggers, mensen die vroeg op pad waren die ochtend en die iets bijzonders, iets afwijkends hebben gezien", legt de politiewoordvoerder uit.

De 54-jarige Jolink was werknemer van groothandel Hanos, voorheen Veko. De vijftien medewerkers zijn afgelopen zondag ingelicht. De klap is er hard aangekomen, stelt algemeen directeur Kroes.

"Hij werkte in een klein, hecht team. Enkele medewerkers hebben het er heel moeilijk mee. Daarom hebben we besloten om naar buiten toe verder geen reactie te geven", aldus Kroes.

De Gelderlander: Bloemen verdwenen uit Kapoeniestraat

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-03.

Full text:

DOETINCHEM - Op de plek waar zondagmorgen Doetinchemmer Gerard Jolink is vermoord ligt een bosje bloemen, een roos en een kaarsje. 'Alweer een moment van zinloos geweld', staat er op een briefje op het bosje bloemen.

Extra triest is dat niet alle bosjes bloemen tegen de opslagruimte van Sachtleven blijven liggen.

Een kaartje met de tekst 'vaarwel Gerard' met daaronder enkele namen is daar het bewijs van. Het is achter een bordje tegen de muur geklemd. De bos bloemen waar het kaartje aan vast heeft gezeten ontbreekt.

Dat heeft een Doetinchemse die het slachtoffer kent van de vroege wandelingen met de hond in de binnenstad eveneens geconstateerd.

"Ik wilde toch een blijk van medeleven geven. Maandagmorgen zag ik een bosje bloemen in de Kapoeniestraat liggen, maar die was 's middags verdwenen", vertelt ze vol ontzetting.

"Mijn bosje bloemen is inmiddels ook verdwenen, net als twee andere bossen, die er later zijn bij gekomen."

De vrouw heeft verdriet om het overlijden van de man die zij kent als een aardige man. "De honden kenden elkaar ook goed. Als je hoort van zijn dood dan wil je dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het raakt me dan ook bijzonder dat iemand blijkbaar het nodig vindt om de bloemen te stelen", aldus de aangedane Doetinchemse.

De Gelderlander: Moord op Jolink tiende in vier jaar

A newsitem by Eric van der Vegt in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-03.

Full text:

DOETINCHEM - De angst bij sommige Doetinchemmers zit er goed in sinds de gewelddadige dood van Doetinchemmer Gerard Jolink afgelopen zondag.

De gebeurtenis is het gesprek van de dag bij bakker, slager en groenteboer. Uitspraken als 'het wordt steeds erger' en 'het komt steeds dichter bij' zijn veel gehoord in de Doetinchemse binnenstad.

Een deel van de bevolking haalt zijn schouders op, terwijl anderen het misdrijf als zeer bedreigend ervaren. Zij durven niet meer over straat zodra het donker wordt of nemen een andere, veiliger route als ze de hond uitlaten.

Zonder gevoelens van onveiligheid te willen bagatelliseren is het de vraag of het onveiliger wordt in Doetinchem. Komt het gevaar inderdaad dichter bij en waren moorden tot afgelopen zondag voorbehouden aan het westen van het land?

Een korte blik in het archief van deze krant leert dat de Achterhoek in de laatste vier jaar zo'n tien keer is opgeschrikt door een moordaanslag of doodslag. De helft van dat aantal is dit jaar gepleegd.

Plaatsvervangend districtschef van de politie Caroline Monster neemt de gevoelens van onveiligheid bij de mensen uiterst serieus. "De cijfers liegen niet. Als je ziet wat er ook vandaag weer is gebeurd (moord op Theo van Gogh, EvdV), dan kan ik me indenken dat mensen zich ongerust maken. Het is een landelijke trend dat de zware criminaliteit toeneemt. De Achterhoek is een relatief rustig gebied, maar ook hier zie je dat de zware delicten niet beperkt blijven tot eenvoudige mishandelingen", laat Monster weten.

Het jaar is nog geen twee dagen oud als hotelier Henk Zinger uit Zeddam achter zijn woning op brute wijze om het leven wordt gebracht. Iets meer dan een week later is het opnieuw raak. Dit keer gaat het om een familievete op het Sumatraplein in Doetinchem, waarbij een man het leven laat.

Een tweede familiedrama voltrekt zich op 12 maart in een woning in Lievelde, waarbij een zoon zijn vader dood slaat. Landelijk nieuws is de moord op advocaat Machiel Pul in het advocatenkantoor aan de Prins Bernhardstraat in Doetinchem.

"Je moet natuurlijk wel een onderscheid maken tussen de moorden in de realtionele sfeer en die er buiten liggen. Toch zijn net als heel veel Doetinchemmers ook wij geschokt door de gebeurtenis van afgelopen zondagmorgen", zegt Monster.

In tegenstelling tot 2004 bleef het in 2003 in de Achterhoek rustig op het gebied van dit soort misdrijven. Wel werd op de Posbank in Rheden Alex Wiegmink uit Voor-Drempt vermoord.

Twee jaar geleden was was het drie keer raak. Twee moorden in Doetinchem en één in Warnsveld. In juli Kwam bij een vechtpartij in café Siebelink een stamgast om het leven.

De Gelderlander: Verdachte moord Doetinchem vluchtte richting sportpark

A newsitem by John Bruinsma en Eric van der Vegt in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-06.

Full text:

De verdachte van de moord op Gerard Jolink is na zijn daad afgelopen zondagmorgen vermoedelijk in de richting Sportpark - Zuid en woonwijk De Huet in Doetinchem gevlucht. Dat valt op te maken uit onder meer de vele politie - activiteiten in het groene hart van Doetinchem.

De verdachte is vanuit de Kapoeniestraat waarschijnlijk richting Waterstraat gelopen. Daarna heeft hij de fietsbrug genomen en is hij rechtsaf geslagen en vervolgens langs het pannenkoekenschip in de Oude IJssel gelopen. Gelet op de activiteiten van de politie zou de man Sportpark-Zuid in gevlucht zijn. Agenten hebben daar onder meer de prullenbakken doorzocht, wellicht op zoek naar het moordwapen. De politie heeft bij de speurtocht ook een hond ingezet.

De Gelderlander: 'Horen, zien, zwijgen, dat was Geerhard

A newsitem by John Bruinsma en Eric van der Vegt in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-06.

Full text:

Nederland rouwt om Theo van Gogh. Maar Doetinchem treurt om Geerhard Jolink, die werd vermoord toen hij zijn hond uitliet. Niemand die één reden kan bedenken. "Hij was de goedheid zelve." 'Wat heeft u gedaan, dat iemand het nodig vond om u daarvoor het leven te ontnemen?' Die prangende vraag, opgeworpen in een brief die ligt op de plek waar zondag 31 oktober Geerhard Jolink (54) werd vermoord, houdt heel Doetinchem bezig.

Niemand weet wie, in de Kapoeniestraat in het centrum van de stad, de man om het leven bracht die in de vroege ochtend zijn hond Tanja uitliet. Laat staan waarom. Maar een 23-jarige man uit Doetinchem, een zeer goede bekende van het slachtoffer, ontkracht speculaties van de straat dat Jolink een hoge prijs heeft moeten betalen omdat hij zich misschien bemoeide met iets dat, aan de laatste rand van de uitgaansnacht, op deze plek is voorgevallen. "Dat doet de persoon die hij was absoluut geen recht", zegt de geëmotioneerde Doetinchemmer. "Geerhard was de goedheid zelve, een man van horen, zien en zwijgen. Hij zou in zo'n geval juist met een boog eromheen zijn gegaan."

Geerhard Jolink was een alleenstaande man die sinds de dood van zijn moeder, een jaar of tien geleden, op zichzelf woonde in het ouderlijk huis aan de Wijnbergseweg. Hij werkte al jaren bij de horecagroothandel Hanos, waar de collega's hem kennen als iemand die alles voor een ander over had. "Hij was een ouderwetse alleskunner", zegt een van de medewerkers. "En hij had altijd goede zin."

Aan familie had Jolink alleen nog een bejaarde oom en tante in Zelhem, die hem eveneens kennen als een doodgoeie man. Hij onderhield hun tuin, een karwei dat hij ook voor andere mensen verrichtte. En hij was met zijn twee rechterhanden altijd aan het knutselen voor zichzelf of voor anderen, zoals ook zichtbaar is op de gedenkplaats die de plaats delict in de Kapoeniestraat inmiddels is geworden: de familie waartoe de 23-jarige bekende van Jolink behoort, heeft er een uitvergrote foto neergezet van Geerhard, timmerend met een hamer. Eronder hangt een plaatje van zijn allergrootste vriend: de hond Tanja, die de wacht hield bij zijn baasje toen diens stoffelijk overschot werd gevonden.

Terug naar die zondagochtend.

Rond zeven uur verlaat Jolink zijn woning met Tanja aan de lijn. Vermoedelijk slaat hij rechtsaf en steekt de fietsbrug over de Oude IJssel over, richting Waterstraat, om bij bakkerij Kaspers linksaf te gaan, de Kapoeniestraat in. Na vijftig meter, ter hoogte van de opslagloods van dierenspeciaalzaak Sachtleven, wordt hij aangevallen en vermoord. Op straat doen praatjes de ronde dat dit met een mes is gebeurd, maar het enige dat de politie loslaat, is dat Jolink niet met een vuurwapen om het leven is gebracht.

Twee trimmers vinden Jolink even na half acht en waarschuwen de politie. De dader is afgaande op de speurtocht van de recherche en bronnen van de straat dan al vermoedelijk de Kapoeniestraat in verdwenen, richting Grutstraat. In de struiken worden kledingstukken gevonden, die de dader mogelijk heeft weggegooid. Of de politie hem op het spoor is, valt niet te bevestigen. Donderdag is in elk geval de Stokhorstweg afgezocht met een speurhond en dezelfde dag zijn op het nabijgelegen Sportpark Zuid onder meer prullenbakken binnenstebuiten gekeerd.

Intrigerend is de boodschap die verschillende Doetinchemmers verkondigen, onafhankelijk van elkaar: voor en na het tijdstip van de moord zouden zij in de binnenstad een verwarde man hebben gezien, onder meer bij de Walmolen en op het Simonsplein. Of hij wat met de moord te maken heeft, is niet duidelijk: de politie doet er ook op dit punt het zwijgen toe.

De 23-jarige Doetinchemmer was waarschijnlijk de eerste die er weet van kreeg dat het Geerhard Jolink was die om het leven was gebracht. "Wij hadden op zondagochtend altijd een ontmoeting met Geerhard op een vast tijdstip en een vaste plek. En hij was zeer stipt. Toen hij niet kwam opdagen, hebben wij de politie gebeld. Die kwam er zo achter dat het lichaam in de Kapoeniestraat dat van hem was."

Wíe Geerhard was, dat weten evenwel meer Doetinchemmers. Ze kennen hem niet alleen van de fietstochten die hij in de stad en in de omgeving maakte, maar vooral ook van de dagelijkse wandelingen met Tanja. Ze zagen hem regelmatig voorbij lopen of kwamen met hem in contact als ze zelf hun hond uitlieten. Zoals mevrouw Loopstra: "Veertien dagen geleden stond hij nog bij mij te huilen omdat zijn hondje leverkanker had." Jolink had het moeilijk met het nakende afscheid van zijn trouwe metgezel. De 23-jarige Doetinchemmer: "Zijn vorige hond, Muisje, had ook kanker. Geerhard heeft destijds nog getwijfeld of hij weer een hond zou nemen. Maar hij was gek met Tanja, dat wist iedereen. Hij had een autostoel in de kamer staan voor de hond omdat dat beest er zo van hield om in de auto te zitten."

Totdat de politie met het verlossende antwoord komt, blijft Doetinchem treuren bij de gedenkplaats in de Kapoeniestraat, waar bloemen zijn neergelegd en kaarsen branden ter nagedachtenis van Geerhard Jolink, in veler ogen een slachtoffer van zinloos geweld. "Bij Meindert Tjoelker was heel Nederland in rep en roer", zegt de 23-jarige bekende van Jolink. "Nu staan we er al bijna niet meer bij stil. Maar niemand mag vergeten wie Geerhard was. Iedereen moet weten hoe goed hij was."

De Gelderlander: TBS-er verdacht van moord Jolink

A frontpage newsitem by Eric van der Vegt en Joost Aerts in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-08.

Full text:

DOETINCHEM - De politie verdenkt een TBS'er ervan tien dagen na zijn voorwaardelijke vrijlating de 54 - jarige Geerhard Jolink in Doetinchem, 'de man met het hondje', te hebben vermoord. De 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam na twintig maanden voorarrest vrij, omdat het hof in Arnhem in hoger beroep hem veroordeelde tot TBS met voorwaarden in plaats van dwangverpleging.

De zaak trekt direct politieke aandacht: de PvdA eist opheldering van minister Donner van Justitie, net als de burgemeester van Doetinchem.

De verdachte, een Doetinchemmer van oorsprong die bekend staat als veelpleger, heeft de laatste acht jaar van zijn leven meer binnen dan buiten gevangenismuren doorgebracht.

Zijn laatste strafzaak stamt van 4 juni 2003. Toen veroordeelde de rechtbank in Zutphen hem tot acht maanden cel en TBS met dwangverpleging. Hij had op 12 februari van dat jaar zijn vader mishandeld evenals twee agenten die wilden ingrijpen.

"Als deze verdachte werkelijk de moordenaar blijkt te zijn van de man met het hondje", reageert LPF-Kamerlid Eerdmans, "dan heeft de overheid opnieuw een moord op zijn geweten. Ik had niet gedacht dat het systeem zo ziek is. Je kunt wachten op een ernstig misdrijf als je iemand met een persoonlijkheidsstoornis uit de gevangenis ontslaat."

PvdA-Kamerlid Wolfsen vraagt zich af of justitie gefaald heeft: hoe actief is het openbaar ministerie geweest om toezicht te houden op de voorwaarden die aan TBS zijn verbonden? aldus Wolfsen en partijgenoot Straub.

Wolfsen wil de zaak direct aan minister Donner van Justitie voorleggen, omdat begeleiding van TBS-veroordeelden een gevoelig onderwerp is geworden. Met name de TBS'er met proefverlof die op 23 mei in Eibergen Wei Wei Hu ontvoerde en verkrachtte, heeft het debat op scherp gesteld.

In die zaak bleek dat de TBS'er niet de afgesproken begeleiding kreeg. Gebrekkige overdracht van informatie door OM aan TBS-klinieken, aan de reclassering en andere hulpverleners was reden de werkwijze voor alle TBS'ers tegen het licht te houden.

De Gelderlander: Veroordeling to TBS kan in vele soorten en maten

Background story by Bert Luypen in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-08.

Full text:

De man die is aangehouden voor de moord op Geerhard Joolink in Doetinchem was door het gerechtshof veroordeeld tot 'TBS met voorwaarden'. Maar wat is dat eigenlijk?

De rechter kan psychisch gestoorde plegers van een zwaarder misdrijf die in meer of mindere mate ontoerekeningsvatbaar zijn 'ter beschikking stellen aan de regering', TBS opleggen.

Wie verminderd 'toerekeningsvatbaar' is door zijn stoornis niet helemaal verantwoordelijk voor zijn daden kan voorafgaand aan de TBS ook een straf krijgen. Wie, na advies van een psychiater en een psycholoog, door de rechter helemaal ontoerekeningsvatbaar wordt beoordeeld, krijgt alleen TBS of wordt voor een jaar in een psychiatrische inrichting geplaatst. TBS is dus geen straf, maar een maatregel, vooral bedoeld om de maatschappij tegen het gevaar van de dader te beschermen. Tevens wordt gepoogd de dader zo te behandelen aan zijn stoornis, dat hij weer kan functioneren in de maatschappij.

TBS is er in de praktijk in twee soorten: met dwangverpleging en met voorwaarden. Wie TBS met dwangverpleging krijgt opgelegd, wordt geplaatst in een TBS-instelling, zoals bijvoorbeeld de Van Mesdagkliniek in Groningen. TBS duurt twee jaar en kan daarna steeds met een of twee jaar worden verlengd door de rechter. Alleen als het gaat om een geweldsdelict en de veiligheid van personen in het geding is, kan de TBS langer dan vier jaar duren.

TBS met dwangverpleging kan dus, met regelmatige tussenkomst van de rechter en toetsing van de geestelijke gesteldheid door onafhankelijke deskundigen van buiten de instelling, uiteindelijk ook een leven lang duren.

Het is dus beslist niet, zoals vaak gedacht wordt, 'een makkelijke manier om de gevangenis te ontlopen'. Integendeel: verdachten verzetten zich vaak al tegen een onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid, omdat bij TBS, anders dan bij een celstraf, de duur ervan niet te overzien is.

Als de rechter de dader niet zo zwaar gestoord vindt dat totale afzondering van de buitenwereld nodig is, kan hij hem ook TBS met voorwaarden opleggen. Die geldt voor twee jaar, kan één keer met maximaal twee jaar verlengd worden en er kan een celstraf van maximaal drie jaar bij opgelegd worden. In dat geval verdwijnt de dader na het uitzitten van de celstraf niet achter slot en grendel, maar wordt hij onder toezicht van de reclassering doorgaans door een kliniek behandeld, terwijl hij elders woont.

Die maatregel is omgeven door een trits voorwaarden waaraan de veroordeelde zich moet houden.

De belangrijkste zijn meestal dat hij moet doen en laten wat de reclassering hem zegt, mee moet werken aan zijn behandeling en dat hij uiteraard geen strafbare feiten pleegt.

Houdt de veroordeelde zich niet aan die voorwaarden dan kan de rechter gevraagd worden de TBS alsnog om te zetten naar TBS met dwangverpleging, dus met opname achter slot en grendel.

De Gelderlander: Gerechtshof: gedwongen opname niet aan de orde

Continuation of newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-08.

Full text:

Wolfsen wil van Donner weten welke TBS - voorwaarden Arnhemse hof bij de 24 - jarige gesteld heeft en wat het OM sinds de vrijlating van de man heeft ondernomen. "Zijn deze voorwaarden in de tien dagen tot die bewuste zondagochtend voor 100 procent nageleefd? Als dat niet het geval is, wat is daar toen aan gedaan", vraagt het Kamerlid.

Omdat getuigenverklaringen tegenover de Gelderse politie reppen over een verwarde man die in Doetinchem gesignaleerd is, vraagt Wolfsen sinds wanneer zulke signalen zijn binnengekomen en wat politie en justitie ermee hebben gedaan.

Ook moet de rol van de reclassering opgehelderd worden. Weliswaar is op de eerste plaats het OM verantwoordelijk dat een opgelegde straf wordt uitgevoerd, maar de reclassering wordt geacht de hulp en steun te zijn voor de veroordeelde, zodat deze kan voldoen aan de voorwaarden die de rechter heeft opgelegd.

De politie heeft de 24-jarige man aanvankelijk aangehouden vanwege de diefstal van een portemonnee. uit een tas van een onderwijzer van een Doetinchemse basisschool. Met behulp van het signalement dat de onderwijzer van de verdachte gaf, heeft de politie hem aangehouden.

Aangezien de man als veelpleger bekend staat, sluit de politie hem in. Tijdens het onderzoek naar de gewelddadige dood van Geerhard Jolink is het vermoeden gerezen dat de veelpleger hierbij betrokken was.

Tijdens de rechtszaak van 21 mei 2003 voor eerder gepleegde geweldsmisdrijven, stelt een psychiater dat het een kwestie van tijd is tot de verdachte over de schreef gaat en zich mogelijk aan een ernstig delict schuldig maakt. In die zelfde rechtszaak noemt de officier van justitie de man een gevaarlijke tijdbom.

De verdachte is het eens met de celstraf, maar niet met de TBS. Het hoger beroep dient op 21 november 2003 bij het gerechtshof in Arnhem. Tijdens zijn detentie in de periode tussen de twee rechtszaken heeft hij enkele gevangenen in elkaar geslagen, zo blijkt uit de hogerberoepszaak. Dan komt ook aan het licht dat de 24-jarige een zwager van de buren met een zelfgemaakt zwaard achterna heeft gezeten.

Het hof laat de man langdurig in het Pieter Baancentrum in Utrecht onderzoeken alvorens een uitspraak te doen over de noodzaak van dwangverpleging. Op 21 oktober oordeelt het gerechtshof dat gedwongen opname in een TBS-kliniek niet aan de orde is. Onmiddellijk na de uitspraak komt de man vrij.

Voorwaarde is wel dat hij zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering. Die aanwijzing komt er op neer dat hij zich moet melden bij een forensisch psychiatrisch ziekenhuis voor een gesprek over zijn behandeling. Zover is het echter niet gekomen. Elf dagen later pakt de politie in Doetinchem de man op.

Burgemeester Horselenberg van Doetinchem reageert geschrokken op de zak. "Het gerechtshof in Arnhem heeft de man in hoger beroep niet zo lang geleden TBS met voorwaarden opgelegd. Het gevolg is dat die meneer na de uitspraak van het gerechtshof weer gewoon vrij rondloopt. Daar ben ik als burgemeester niet over geïnformeerd. Dat vind ik heel kwalijk", zegt Horselenberg getergd.

Zij wil opheldering van minister Donner van Justitie over de gang van zaken. "Ik vind dat iemand die TBS heeft opgelegd gekregen niet op straat mag komen. Het is onverantwoord en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Dat moet je als samenleving niet willen. Je ziet welke trieste en verdrietige consequenties dat vorige week zondag heeft gehad", aldus de burgemeester. "Morgen (vandaag, red.) zal ik deze zaak intern bespreken en aankaarten bij de minister."

Het gerechtshof in Arnhem wil inhoudelijk geen commentaar geven op deze zaak zolang het onderzoek nog loopt, aldus een woordvoerster.

De Gelderlander: Horselenberg: vindt vrijlaten TBS'er onbegrijpelijk

Continuation of newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-08.

Full text:

DOETINCHEM - Onbegrip overheerst in de reactie van burgemeester Margreet Horselenberg van Doetinchem over het vrijlaten van de 24 - jarige TBS'er, die verdacht wordt van de gewelddadige dood van Doetinchemmer Geerhard Jolink.

Jolink werd op zondag 31 oktober dood in de Kapoeniestraat aangetroffen.

Haar onbegrip richt zich met name op het gerechtshof in Arnhem, die de TBS'er met een gewelddadig verleden op 21 oktober heeft vrijgelaten.

Het hof zette de TBS met dwangverpleging, die de rechtbank in Zutphen de 24-jarige had opgelegd, om in TBS met voorwaarden.

Dat betekent dat de van origine Doetinchemmer, na een lange periode van detentie en onderzoek in het Pieter Baancentrum weer op vrije voeten kwam. "Wat mij bestuurlijk dwarszit, is dat er kennelijk een onderscheid bestaat tussen TBS met dwangverpleging en TBS met voorwaarden. Ik was daar niet van op de hoogte. TBS is volgens mij TBS. Als je daar ook nog eens bijzondere voorwaarden aan verbindt dan wordt het voor politie, openbaar ministerie en burgemeester wel heel lastig om vat te krijgen op dit soort gevallen", zegt Horselenberg.

Kwalijk vindt ze ook dat ze als burgemeester niet op de hoogte gebracht is van de vrijlating van de 24-jarige.

Ze vindt dat TBS'ers onder geen enkele voorwaarde vrij mogen rondlopen. Horselenberg wil de hele kwestie bij minister Donner van Justitie aankaarten.

Wel tevreden was Horselenberg over de manier waarop politie en justitie de gewelddadige dood op Jolink hebben opgelost. "Er is heel hard gewerkt om deze zaak op te lossen. Wat dat betreft hebben politie en openbaar ministerie goed en snel werk geleverd", complimenteert ze het opsporingsapparaat.

Gistermorgen zette de politie het onderzoek gewoon voort. Van vijf tot acht uur stonden twintig rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing en agenten uit Doetinchem op zeven verschillende plekken in de binnenstad. Ze hielden voorbijgangers staande om vragen te stellen, op zoek naar bruikbare tips. Het passantenonderzoek vond een week na het misdrijf plaats. De politie wilde in contact komen met getuigen.

Alle passanten bleken op de hoogte van de dood van Jolink, zo bleek gistermorgen.

Het onderzoek heeft de nodige tips opgeleverd, die de politie de 'ontbrekende puzzelstukjes in het onderzoek' noemt. Om welke puzzelstukjes het precies gaat, wil de politie niet zeggen.

De Gelderlander: Horselenberg: vrijlaten TBS'er onbegrijpelijk

Continuation of newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-08.

Full text:

DOETINCHEM - Onbegrip overheerst in de reactie van burgemeester Margreet Horselenberg van Doetinchem over het vrijlaten van de 24 - jarige TBS'er, die verdacht wordt van de gewelddadige dood van Doetinchemmer Geerhard Jolink. Jolink werd op zondag 31 oktober dood in de Kapoeniestraat aangetroffen. Haar onbegrip richt zich met name op het gerechtshof in Arnhem, die de TBS'er met een gewelddadig verleden op 21 oktober heeft vrijgelaten.

Het hof zette de TBS met dwangverpleging, die de rechtbank in Zutphen de 24-jarige had opgelegd, om in TBS met voorwaarden. Dat betekent dat de van origine Doetinchemmer, na een lange periode van detentie en onderzoek in het Pieter Baancentrum weer op vrije voeten kwam.

"Wat mij bestuurlijk dwarszit, is dat er kennelijk een onderscheid bestaat tussen TBS met dwangverpleging en TBS met voorwaarden. Ik was daar niet van op de hoogte. TBS is volgens mij TBS. Als je daar ook nog eens bijzondere voorwaarden aan verbindt dan wordt het voor politie, openbaar ministerie en burgemeester wel heel lastig om vat te krijgen op dit soort gevallen", zegt Horselenberg.

Kwalijk vindt ze ook dat ze als burgemeester niet op de hoogte gebracht is van de vrijlating van de 24-jarige. Ze vindt dat TBS'ers onder geen enkele voorwaarde vrij mogen rondlopen. Horselenberg wil de hele kwestie bij minister Donner van justitie aankaarten.

Wel tevreden was Horselenberg over de manier waarop politie en justitie de gewelddadige dood op Jolink hebben opgelost. "Er is heel hard gewerkt om deze zaak op te lossen. Wat dat betreft hebben politie en openbaar ministerie goed en snel werk geleverd", complimenteert ze het opsporingsapparaat.

Gistermorgen zette de politie het onderzoek gewoon voort. Van vijf tot acht uur stonden twintig rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing en agenten uit Doetinchem op zeven verschillende plekken in de binnenstad. Ze hielden voorbijgangers staande om vragen te stellen, op zoek naar bruikbare tips.

Het passantenonderzoek vond een week na het misdrijf plaats. De politie wilde in contact komen met getuigen. Alle passanten bleken op de hoogte van de dood van Jolink, zo bleek gistermorgen. Het onderzoek heeft de nodige tips opgeleverd, die de politie de 'ontbrekende puzzelstukjes in het onderzoek' noemt. Om welke puzzelstukjes het precies gaat, wil de politie niet zeggen.

De Gelderlander: TBS-er stond zonder begeleiding op straat

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-09.

Full text:

DOETINCHEM - De 24-jarige man die ervan wordt verdacht Doetinchemmer Geerhard Jolink om het leven te hebben gebracht, leefde zonder enige begeleiding op straat.

De man is op 21 oktober veroordeeld tot terbeschikkingstelling (TBS) wegens geweldsdelicten, maar voor de invulling van zijn behandeling was nog geen plan. Het gerechtshof in Arnhem stelde hem de dag na de uitspraak op vrije voeten, wetend dat de reclassering nog geen enkele stap had ondernomen voor de begeleiding van de 24-jarige.

De man ontkent overigens iedere betrokkenheid bij de gewelddadige dood van het 54-jarige slachtoffer. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Volgens advocaat O. de Jong van de verdachte is zijn cliënt willens en wetens aan zijn lot overgelaten. "Het openbaar ministerie wilde hem eerst tot dwangverpleging laten veroordelen. Maar uiteindelijk werd de eis bijgesteld tot TBS met voorwaarden, waarbij iemand niet vast hoeft te zitten en alleen een behandelprogramma moet ondergaan. Het hof veroordeelde hem ook daartoe. En omdat die jongen zijn gevangenisstraf al had volgemaakt, werd hij de volgende dag, vrijdag 22 oktober, vrijgelaten."

De 24-jarige had op dat moment geen woning of verblijfsadres en geen inkomen. Hij meldde zich de maandag erop uit eigen beweging bij de reclassering, waar toen nog begonnen moest worden met het opstellen van een behandelplan.

Advocaat De Jong: "Vervolgens werd hij aan zijn lot overgelaten. Zelf heb ik nog even contact met hem gehad en zojuist heb ik hem uitvoerig gesproken over de nieuwe aanhouding. Maar het was tijdens de rechtszaak al duidelijk dat de reclassering weinig trek had in de begeleiding. En dan besluit het hof dat hij vrij komt, zonder dat er ook maar enig idee is over hoe de behandeling wordt aangepakt. Los van de nieuwe verdenking is dat toch wel erg slecht, op het riskante af."

Geerhard Jolink werd zondagochtend 31 oktober dood gevonden in de Kapoeniestraat in Doetinchem. Hij bleek met geweld te zijn gedood. De volgende dag werd de 24-jarige aangehouden op verdenking van diefstal van een portemonnee.

Gaandeweg het onderzoek kreeg de recherche aanwijzingen dat de man ook betrokken kon zijn bij de dood van Jolink.

De Gelderlander: Verbijstering over verdachte TBS-er

A frontpage newsitem by Eric van der Vegt in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-09.

Full text:

DOETINCHEM - De gewelddadige dood van Doetinchemmer Geerhard Jolink is het gesprek van de dag. Nu bekend is dat de verdachte een TBS'er is zijn de Doetinchemmers verbijsterd. Een gesprek bij de gedenkplaats. De inwoners van Doetinchem hebben met verbijstering gereageerd op het bericht dat de verdachte van de gewelddadige dood van Geerhard Jolink een TBS'er is.

"Onbegrijpelijk en diep triest dat Jolink daarvoor heeft moeten boeten", zegt een vrouw vol ontzetting.

Plaats van handeling is de hoek in de Kapoeniestraat, dat in de loop van vorige week in een bloemenzee ter nagedachtenis aan de gedode Jolink is veranderd. Net als vorige week stoppen geregeld mensen bij de blijken van medeleven. De meeste mensen zijn kwaad nu bekend is dat de politie een 24-jarige TBS'er zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft aangehouden. "Opsluiten die handel. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n man nog vrij rondloopt", zegt de vrouw.

Een buurtbewoonster iets verderop in de straat is ook verbaasd. "Dit begrijpt niemand meer. Ik hoorde het de burgemeester ook zeggen. Dit kan toch niet. Ik voel me de laatste jaren al niet veilig meer in de stad", vertelt de bewoonster van het wooncomlex in de Kapoeniestraat. "'s Avonds ga ik al niet meer over straat. Dat klinkt misschien overdreven, maar ik voel me gewoon niet meer veilig. Als er aangebeld wordt na zessen, dan doe ik de deur niet meer open. Ik ben gewoon bang. Dat is niet voor niets blijkt maar weer."

Terug bij de bloemen en de fakkels. Twee vriendinnen staan voorover gebogen om de kaarten en brieven te lezen. "Schandalig. Ik heb er geen ander woord voor over", fulmineert een van de twee. "Dit moet zogenaamd allemaal kunnen in tolerant Nederland. Ik vind dat ze alle TBS'ers moeten opsluiten. Daarmee wil ik niet zeggen dat er nooit meer gemoord wordt, maar je werkt het ook niet extra in de hand."

Haar vriendin is sinds de dood van Jolink veel banger geworden. "Als ik wel eens naar een café in de Korte Kapoeniestraat ging, zette ik de auto altijd op de parkeerplaats neer, waar Jolink in de buurt is gedood. Dat doe ik niet meer", zegt ze. Bij de vrouw zit de angst er goed in. "Als ik in het donker stil sta voor het stoplicht, doe ik de deur van mijn auto op slot. Ik wil geen geen risico lopen. Die angst voel ik eigenlijk sinds de moord in Zeddam. Die dader was ook iemand die niet normaal was. Hoeveel van die gekken lopen er nog rond?"

De Gelderlander: Link met dood Jolink pas na dagen gelegd

Continuation of the newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-09.

Full text:

DOETINCHEM - Pas dagen nadat de politie vorige week maandag een 24 - jarige man zonder vaste woon - of verblijfplaats had aangehouden vanwege diefstal van een portemonnee, legde de politie de link met de gewelddadige dood van Geerhard Jolink, een dag eerder in de Kapoeniestraat in Doetinchem.

De politie kon daarom niet eerder met het bericht over de arrestatie naar buiten treden, aldus politiewoordvoerder Anton de Ronde.

Directe aanleiding voor de arrestatie was de diefstal van een portemonnee uit een schoollokaal. "In het onderzoek naar deze dief bleek dat de man een veelpleger was. Dat was voor de politie reden om de man langer vast te houden", zegt De Ronde.

Dat de man vermoedelijk ook verantwoordelijk is voor de dood van Jolink, kwam pas later aan het licht. Wanneer precies wil De Ronde niet zeggen. Inmiddels is 24-jarige verdachte moord of doodslag ten laste gelegd en in tweede instantie diefstal van een portemonnee.

De verdachte kreeg op 4 juni 2003 van de rechtbank Zutphen voor geweldsdelicten acht maanden gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging opgelegd. Het gerechtshof heeft op 21 oktober van dit jaar bepaald dat de man wel TBS zou moeten krijgen, maar zonder dwangverpleging. Dezelfde dag kwam de man op vrije voeten.

De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Dat betekent niet dat hij een cliënt is van de Stichting Opvang Oost-Gelderland (Stoog) aan de Kapoeniestraat in Doetinchem.

"Noch wij, noch de cliënten van Stoog kennen deze man. Hij is nooit hier binnen geweest", zegt directeur Harry Peters van Stoog. "De cliënten die hier binnen komen krijgen eerst een gesprek. Uit dat gesprek komt dan vrij snel naar voren wie de man of vrouw is en of hij of zij bekend is bij de afdeling burgerbevolking van de gemeente of de sociale dienst. Wij hebben geen gesprek gehad met deze man."

Ook de politie stelt nadrukkelijk dat de TBS'er absoluut niets met Stoog te maken heeft.

De Gelderlander: Verdachte moord Jolink blijft vast

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-10.

Full text:

ZUTPHEN - De rechter - commissaris in Zutphen heeft gisteren beslist dat de 24 - jarige Doetinchemmer die wordt verdacht van moord op zijn plaatsgenoot Geerhard Jolink nog zeker tien dagen blijft vastzitten. Dat betekent dat er volgens de rechter - commissaris voldoende aanwijzingen zijn voor betrokkenheid bij het misdrijf.

De 54-jarige Jolink werd zondag 31 oktober om het leven gebracht terwijl hij zijn hond uitliet. De politie arresteerde de volgende dag de 24-jarige Doetinchemmer wegens een simpele diefstal. Later werd hij in verband gebracht met de moord.

De verdachte, die de beschuldiging ontkent, bleek op het tijdstip van het misdrijf net een week op vrije voeten te zijn. Het gerechtshof in Arnhem had in het hoger beroep van een eerdere strafzaak tegen de 24-jarige zijn vrijlating bevolen omdat hij zijn straf van acht maanden had uitgezeten.

Wel legde het hof de man de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) op, zij het 'met voorwaarden'. Dat betekent dat hij niet ambulante behandeling zou moeten ondergaan onder begeleiding van de reclassering.

Op het moment van de vrijlating was er echter nog geen sprake van een behandelplan of van contacten met de reclassering. De man kwam zodoende onbegeleid en zonder inkomen of woning op straat te staan.

In een reactie zegt een woordvoerder van de Reclassering Nederland de vrijlating van de man 'onwenselijk' te vinden. Tijdens het hoger beroep was door de reclassering dringend geadviseerd geen tbs met voorwaarden op te leggen, hoewel justitie en advocaat daar wel voor kozen.

De reclassering vond dwangverpleging (gedwongen opname in een gesloten tbs-kliniek) op zijn plaats, ook al omdat er drie psychiatrische adviezen in die richting waren uitgebracht. Volgens operationeel directeur F. Schneiders van Reclassering Nederland werd de 24-jarige al zo'n vier jaar moeizaam begeleid. "Hij was ongemotiveerd voor behandeling en had psychische problemen."

Schneiders zegt dat drie forensisch psychiatrische instellingen zijn benaderd met de vraag of zij de Doetinchemmer konden behandelen. Alle drie wilden zij de man niet opnemen.

"Na de vrijlating hebben we nog contact met hem gehad en we zagen dat het niet goed met hem ging. Helaas heeft het hof ons advies tot dwangverpleging naast zich neergelegd."

De Gelderlander: Bij beter werk was moord Jolink voorkomen

A newsitem by Joost Aerts in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-11.

Full text:

DEN HAAG - Niet de reclassering, maar het openbaar ministerie (OM) moet uitleggen wat er fout is gegaan met de 26 - jarige tbs'er die vast zit op verdenking van doodslag op Doetinchemmer Jolink, stelt Kamerlid Wolfsen.

Het systeem van terbeschikkingstelling is een heel mooi systeem. daar hoeft niet veel aan te veranderen, zegt oud-rechter en tegenwoordig Tweede-Kamerlid voor de PvdA Aleid Wolfsen. "Ik word zelfs kwaad als het systeem in het verdomhoekje komt", zegt hij.

De samenleving beveiligen tegen gruwelijke misstappen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis werkt echter alleen als 'iedereen die er een rol in speelt z'n stinkende best doet om het te laten werken. Fouten binnen een tbs-kliniek, bij het OM, de politie of de reclassering hebben giga-consequenties."

Daarin zit de suggestie dat voorkomen had kunnen worden dat de aangehouden tbs'er Geerhard Jolink heeft gedood.

Wolfsen: "Of die man er mee te maken heeft, moet nog blijken. Maar als het klopt, dan zijn in korte tijd er vier gevallen geweest met tbs-veroordeelden. Dat was niet nodig als iedereen zijn werk goed had gedaan. Naast Doetinchem een moord op een man in Den Haag, een geval in Zeeland en de ontvoering van het Chinese meisje in Eibergen. In dat laatste geval is achteraf uit onderzoek gebleken dat in tbs-kliniek Flevo Future in Utrecht men het met het beveiligingsaspect niet zo serieus nam."

Directeur Schneider verdedigt de inzet van de reclassering door te wijzen op herhaalde waarschuwingen aan justitie over de gemoedstoestand van de 26-jarige.

"De reclassering lijkt alert geweest te zijn. Men heeft zelfs schriftelijk het OM gewezen op het dreigende gevaar van de man. Zij hebben als hulpverlener meer gedaan dan van minister Donner mag. Die betaalt de reclassering niet voor inzet in de periode dat een veroordeelde nog in hoger beroep kan. Dat is het gevolg van een bezuiniging. Ik ben het zeer met Donner oneens dat hierop bezuinigd wordt, want juist het moment waarop iemand op vrije voeten wordt gesteld is het meest kwetsbare moment.

Er is veel overlegd of de man wel of geen dwangverpleging opgelegd moest krijgen, zoals de rechtbank in Zutphen aanvankelijk had uitgesproken. Precies moet uitgezocht worden waarom het OM uiteindelijk tot de slotsom is gekomen dat de minder zware vorm van tbs onder voorwaarden volstond. Dan moet je 99 procent zeker zijn dat die behandeling uitvoerbaar is. Nadat het OM instemde, heeft het gerechtshof in Arnhem daartoe besloten."

De reclassering meldt bij drie forensisch psychiatrische ziekenhuizen te hebben geprobeerd de man voor tbs-behandeling onder te brengen. Tevergeefs.

"Op het moment dat het hof arrest wees, moet iedereen gedacht hebben dat tbs onder voorwaarden uitvoerbaar was. De paar weken tot de beslissing is genomen over cassatie ontheft het OM niet van de verplichting te bezien of de man gevaarlijk wordt. Als dat blijkt, kan hij à la minuut preventief vastgezet worden; tbs is een beveiligingsmaatregel. Veiligheid voor alles. De officier van justitie heeft dat machtsmiddel. Is er geen plek in een tbs-kliniek of is de behandelend therapeut ziek dan kan hij in bewaring gehouden worden in een cel. Soms loopt dat op tot twee jaar. Justitie kan zelfs een kliniek verplichten iemand op te nemen. Dat gebeurt zelden. Als de officier het na de zitting laat bij het dichtklappen van zijn klappertje en teruggaat naar zijn bureau zonder de burgemeester en de politie in te lichten... Onacceptabel als burgemeester Horselenberg zegt dat zij niet geïnformeerd is.

Dan is er niet adequaat opgetreden. Ik kan er met mijn blote verstand niet bij dat er niet alerter is gereageerd op signalen van reclassering en wellicht ook van de politie. Dat heeft ook te maken met het toezicht op uitvoering van tbs door de minister van Justitie."

De Gelderlander: Verdacht moord Jolink langer vast

A newsitem by Joost Aerts in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-19.

Full text:

DOETINCHEM - De verdachte van de moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink blijft voorlopig vastzitten. De raadkamer van de Zutphense rechtbank verlengde gistermiddag zijn voorarrest met nog eens dertig dagen.

Volgens de raadkamer is er bij de 24-jarige verdachte sprake van groot recidive-gevaar. De man is op 21 oktober veroordeeld tot terbeschikkingstelling (TBS) wegens geweldsdelicten. Voor de invulling van zijn behandeling had de reclassering nog geen concreet plan. Toch werd de man zonder vaste woon- en verblijfplaats een dag na de uitspraak door het gerechtshof in Arnhem op vrije voeten gesteld.

Geerhard Jolink (54) werd zondag 31 oktober in het centrum van Doetinchem vermoord toen hij zijn hondje Tanja uitliet.

De Gelderlander: Donner onder vuur om 'TBS-drama'

A newsitem by Joost Aerts in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-12-01.

Full text:

DEN HAAG/DOETINCHEM - Minister Donner ligt zwaar onder vuur vanwege de moord op de 54-jarige Doetinchemmer Geerhard Jolink. De verdachte, een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, was tien dagen eerder door het gerechtshof veroordeeld tot TBS met voorwaarden maar liep toch vrij rond.

Volgens de minister kon de man niet vastgehouden worden, omdat nog niet duidelijk was of hij bij de Hoge Raad in cassatie zou gaan tegen zijn veroordeling. De TBS gaat pas in als de straf echt onherroepelijk is. Een ruime Kamermeerderheid neemt geen genoegen met de uitleg van Donner. De fracties van VVD, PvdA, LPF, SP en SGP eisen dat Donner binnen een maand gedetailleerd uitleg geeft. De Kamer vindt het vreemd dat iemand, die eerder tot terbeschikking met dwangverpleging is veroordeeld, in hoger beroep direct op vrije voeten komt als het gerechtshof Arnhem hem de lichtere vorm tbs met voorwaarden oplegt.

Die voorwaarden konden bij de 24-jarige man niet ingevuld worden, aldus minister Donner, omdat hij 'ongemotiveerd' was om mee te werken. Bovendien waren de problemen bij de man zo groot dat gespecialiseerde klinieken hem niet wilden behandelen, zo kregen reclassering en openbaar ministerie te horen.

De man, voorheen in Doetinchem woonachtig, zit vast omdat hij verdacht wordt van het doden in de vroege ochtend van 31 oktober van Doetinchemmer Jolink die zijn hond uitliet.

De kwestie ligt politiek gevoelig, omdat minister Donner het beveiligingsregime voor tbs-veroordeelden heeft aangescherpt na de geruchtmakende ontvoeringszaak van een Chinees meisje uit Eibergen op 23 mei.

LPF-Kamerlid Eerdmans noemt de Doetinchemse moordzaak een nieuw tbs-drama. PvdA'er Wolfsen zegt te schrikken van de 'nonchalance van de minister na dit incident'. SGP'er Van der Staaij vraagt zich af of de kwestie een gat in de wet blootlegt. VVD-Kamerlid Griffith vraagt waarom de burgemeester van Doetinchem niet tijdig ingelicht is. Desgevraagd zegt burgemeester Horselenberg dat zij nog geen antwoord van de minister heeft op haar brief na het misdrijf. "Maar ik begrijp dat de minister eerst het debat met de Kamer wil voeren." De burgemeester noemt het onbegrijpelijk dat het gerechtshof TBS met voorwaarden oplegt, zonder dat die voorwaarden duidelijk zijn.

De Gelderlander: Oog in oog met een 'gevaarlijke tijdbom'

A frontpage newsitem by Eric van der Vegt in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-12-17.

Full text:

DOETINCHEM - De 24-jarige verdachte van de moord op Geerhard Jolink hield zich in de dagen voor en na de moord op in de Doetinchemse binnenstad. Tientallen mensen hebben in periode onmiddellijk na de moord last van hem gehad.

"Ik draaide me om en keek recht in het gezicht van die gozer. Ik schrok me wild." Een medewerkster van een café in de Doetinchemse binnenstad staat oog in oog met de 24-jarige man, die later verdacht zal worden van de moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink. Maar dat weet ze dan nog niet.

Het is pikdonker in die nacht na de moord. Ze heeft net de laatste twee klanten 'goedenacht' gezegd en doet de deur op slot. Dan verschijnt de man. Op zoek naar een eenvoudige buit morrelt hij aan de portieren van haar auto, die voor het café staat. Haar vriend vindt het beter dat ze niet alleen door de donkere binnenstad loopt, zo vlak na de moord twee straten verderop. De barkeepster vertrouwt het niet en belt de politie. Als ze zich vervolgens omdraait, staat de verdachte door het raam naar binnen te kijken. De politie arriveert korte tijd later. "Toen de politie met de man sprak, ben ik er snel vandoor gegaan", zegt ze.

Tientallen mensen hebben de dagen voor en een dag na de moord op Jolink de 24-jarige verdachte gezien of zelfs gesproken. Onder hen ook politieagenten, tot zeker drie keer toe. Vele Doetinchemmers vragen zich af hoe het mogelijk is dat deze man, een TBS'er, zo lang vrij in hun stad heeft kunnen rondlopen. In mei 2003 noemde de officier van justitie in Zutphen de man een 'gevaarlijke tijdbom'. Hij voorspelt dan al dat het 'een kwestie van tijd' is, voordat de 24-jarige zich aan een ernstig delict schuldig zal maken.

De Gelderlander: 'De manier waarop hij keek, heel eng'

Continuation of the above newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-12-17.

Full text:

DE TOEN 23 - jarige Doetinchemmer stond terecht voor het mishandelen van zijn vader en twee agenten die op het burengerucht waren afgekomen. Een maand eerder had hij al eens de zwager van een buurman met een zwaard achterna gezeten. De rechtbank in Zutphen besloot de verdachte een gevangenisstraf van acht maanden op te leggen en TBS met dwangverpleging. De Doetinchemmer voelde niets voor TBS en ging zelf in hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem.

Gedurende zijn periode van gevangenschap sloeg hij enkele medegevangenen helemaal in elkaar, zoals hij later zelf tegenover een psychiater verklaarde. Na maanden van onderzoek in het Pieter Baancentrum legde het gerechtshof op donderdag 21 oktober van dit jaar de Doetinchemmer behalve de gevangenisstraf TBS met voorwaarden op. In tegenstelling tot TBS met dwangverpleging hoefde de verdachte zich niet te laten opnemen. Er is wel sprake van een behandeling, maar een totale afzondering van de buitenwereld achtte het hof niet noodzakelijk op basis van een advies van een psychiater en een psycholoog.

De reclassering, die al vaker met de man te maken had gehad, hield hof en openbaar ministerie voor dat TBS met voorwaarden niet uitvoerbaar was. Drie forensisch psychiatrische ziekenhuizen hadden aangegeven niet te voelen voor een dergelijke behandeling.

Een dag na de uitspraak, vrijdag 22 oktober, staat de Doetinchemmer op straat en gaat hij terug naar zijn geboorteplaats. Verschillende mensen zien hem op straat lopen. "Hij stond urenlang met zijn rug tegen café De Vergane Glorie tegen de Catherinakerk te praten", weten sommige voorbijgangers.

Behalve dat hij tegen de kerk spreekt, vloekt hij veelvuldig en scheldt hij mensen uit. Zo ook op de drukke zaterdag in de Grutstraat voor H&M-mode waar winkelend Doetinchem er regelmatig verbaal van langs kreeg. "Hij deed continu zijn jas aan en uit en was maar in zichzelf aan het praten."

Zijn gedrag is zo eigenaardig dat verontruste voorbijgangers de politie waarschuwen. Agenten komen die middag nog een kijkje bij de man nemen. Hij is een bekende van de Doetinchemse politie, omdat de man al jaren voorkomt op de lijst veelplegers in de gemeente Doetinchem. Bovendien had hij anderhalf jaar eerder twee agenten mishandeld. Voor de politie is er die zaterdag echter weinig reden om in te grijpen, omdat de man zich alleen verbaal roert.

Eerder die week is hij een paar keer bij de reclassering in Zutphen geweest. Hij weigert echter medewerking te verlenen en hoeft dat formeel ook niet, omdat de straf van de Doetinchemmer nog niet onherroepelijk is. Na de uitspraak heeft hij namelijk twee weken de tijd om in cassatie te gaan. Die periode loopt op donderdag 4 november af. Tot die tijd is er voor de reclassering geen grond om de Doetinchemmer te dwingen.

Die bezoekjes leren de reclasseringsambtenaar wel dat de maatschappij tegen de Doetinchemmer in bescherming genomen moet worden. Tot twee keer toe heeft de reclassering het openbaar ministerie van die bevindingen op de hoogte gebracht, maar omdat de uitspraak van de rechter nog niet van kracht is, kan ook het openbaar ministerie formeel niets doen. Dat heeft minister Donner van Justitie geantwoord op Kamervragen van de PvdA. Voor de Kamerleden Wolfsen, Griffith en Eerdmans is dat niet voldoende. Donner moet nog uitleggen waarom het OM niet heeft ingegrepen.

Inmiddels is het zondagmorgen 31 oktober rond zeven uur. Een vrouw die haar hondje uitlaat komt hem tegen op het Simonsplein. Hij zegt wat tegen haar maar ze loopt door. "Ik was bang voor hem. Hij zei wat, maar ik kon het niet verstaan. De manier waarop hij keek, heel eng." Ze wandelt door de Boliestraat en komt via de Hamburgerstraat terug naar het Simonsplein in de hoop dat 'die engerd' verdwenen is. "Hij was er nog steeds en bleef me de hele tijd nastaren."

Andere vroege bezoekers van de binnenstad lopen de Doetinchemmer ook tegen het lijf. Hij vroeg hen een mobiele telefoon te leen of praat tegen de kerk. Een halfuur later, het is dan vijf over half acht, treffen twee hardlopers Geerhard Jolink dood in de Kapoeniestraat aan.

De verdachte Doetinchemmer verdwijnt, nadat hij kort na de moord weer op het Simonsplein is gezien, richting Sportpark Zuid. 's Avonds duikt hij weer op in de binnenstad, waar hij zich vervelend gedraagt naar mensen in een café. Hij krijgt het verzoek de zaak te verlaten. Verschillende late stappers zien hem daarna in zichzelf praten. Voor de tweede keer die nacht spreekt de politie hem aan, maar laat hem opnieuw lopen, omdat hij geen regels overtreedt.

Weer een dag later steelt hij een portemonnee in een basisschool. De politie arresteert hem. Onderzoek wijst dan uit dat man tevens verdachte in de moordzaak van Jolink is. Dan is het inmiddels 4 november en is zijn straf, opgelegd door het hof, onherroepelijk. Voor Geerhard Jolink is het dan al te laat. Gisteren is het voorarrest van de 24-jarige verdachte weer voor dertig dagen verlengd.

De Gelderlander: ‘Geen fout OM in zaak Jolink

A newsitem by Joost Aerts in the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-12-22.

Full text:

DEN HAAG - De moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink, vermoedelijk gepleegd door een TBS'er, is betreurenswaardig, maar niet het gevolg van verkeerd handelen door politie of justitie.

Dat stelt minister Donner van Justitie in een reconstructie van de zaak op aandringen van de Tweede Kamer. Die lijkt vooralsnog geen genoegen te nemen met de uitleg van de CDA-bewindsman dat volgens de regels gehandeld is. PvdA-Kamerlid Wolfsen heeft gisteren direct vervolgvragen aangekondigd. "Zijn verhaal is kil en clean. Donner accentueert wat er volgens de regels allemaal niet kan. Hij ziet onvoldoende wat er wèl voor mogelijkheden zijn om in te grijpen in het geval een man met de veroordeling van ter beschikkingstelling onder voorwaarden afglijdt", aldus Wolfsen.

De reconstructie roept de vraag op of de Doetinchemse politie juist gehandeld heeft om de overlast die de man veroorzaakt niet te melden aan burgemeester Horselenberg. Mede hierdoor is nooit de vraag aan de orde geweest of de juist vrijgelaten man volgens de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) tijdelijk vastgezet kon worden. Daarover moet de burgemeester besluiten.

Donner heeft gisteren op de laatste dag voor het kerstreces van de Kamer de beloofde informatie verstuurd. In een reconstructie wordt aangegeven hoe de TBS'er gevolgd is door het openbaar ministerie en de reclassering. Toch pleegde hij op de tiende dag na zijn vrijlating vermoedelijk een moord in zijn woonplaats Doetinchem. Donners schets toont dat de 24-jarige na de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem op 21 oktober op vrije voeten kwam en zich bijna onmiddellijk niet aan afspraken met de reclassering hield.

De Gelderlander: Horselenberg wil nog niet reageren op brief Donner

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-01-11.

Full text:

DOETINCHEM - Burgemeester Margreet Horselenberg van Doetinchem wil nog geen commentaar geven op de reactie van minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer over de moord op Geerhard Jolink. Ook over de rol van de politie in Doetinchem en de communicatie tussen politie en haar doet ze nog geen uitspraken. Vlak na het gebeurde heeft ze minister Donner per brief om opheldering gevraagd. Pas als ze zijn antwoord heeft, wil ze reageren. Net als de burgemeester wil ook de politie nog niet reageren.

In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt minister Donner dat het openbaar ministerie in de kwestie rond de moord op Geerhard Jolink geen blaam treft. De 24-jarige verdachte Doetinchemmer was op 21 oktober ontslagen van rechtsvervolging. Het gerechtshof had hem acht maanden gevangenisstraf opgelegd en als maatregel TBS met voorwaarden.

De man was al langer dan acht maanden in voorarrest, zodat er voor het openbaar ministerie geen aanleiding meer was om hem langer vast te houden. TBS met voorwaarden legt de rechter op als de verdachte zonder gevaar voor zijn omgeving in de maatschappij kan verblijven.

In de brief wordt tevens een reconstructie gegeven van de dagen na zijn vrijlating. Daaruit blijkt dat hij vanuit de gevangenis is teruggegaan naar zijn ouders in Doetinchem. De situatie daar escaleert al vrij snel. Zijn ouders wijzen hem de deur. Buurt en ouders waarschuwen dan de politie. De man gaat met de politie mee. Die avond verlaat hij het bureau en gaat naar een vriend.

Hij meldt zich de volgende dag weer bij de politie en vraagt om onderdak. Op het aanbod van de politie gaat hij niet in, omdat hij niet aan de voorwaarde wil voldoen om voor tien uur 's avonds binnen te zijn. Zonder bij de politie een adres achter te laten, vertrekt hij weer. Later blijkt dat hij van 28 oktober tot 1 november, een dag na de moord, onder invloed van amfetaminen door Doetinchem heeft gezworven.

Het openbaar ministerie kon niets ondernemen omdat de man tot twee weken na de uitspraak de gelegenheid had om in cassatie te gaan. Pas als de straf onherroepelijk is, kan de reclassering aan de gang met de verdachte.

Het openbaar ministerie heeft alleen de reclassering en de vader van de verdachte op de hoogte gebracht van de vrijlating van Doetinchemmer. Daar was burgemeester Horselenberg begin november verontwaardigd over. Donner schrijft dat het openbaar ministerie de burgemeester niet hoefde te informeren over de vrijlating van de Doetinchemmer omdat de openbare orde of de veiligheid niet in het geding waren.

Als iemand te veel problemen veroorzaakt, kan hij of zij ook volgens de wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) tijdelijk vastgezet worden. Donner schrijft dat dat 'kennelijk niet aan de orde was'.

Donner vindt dat openbaar ministerie en reclassering conform het wettelijke kader hebben gehandeld. Over het handelen van de politie in Doetinchem en de communicatie tussen politie en burgemeester doet hij verder geen uitspraken.

De Gelderlander: Verdachte moord Geerhard Jolink steekt man neer

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-01-11.

Full text:

ZUTPHEN/DOETINCHEM - De 25 - jarige verdachte van de moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink wordt nu ook verdacht van het neersteken van een medegevangene. Dat heeft de politie gisteren bevestigd. Het slachtoffer, een 22 - jarige man, is buiten levensgevaar.

De 25-jarige Doetinchemmer zou de man afgelopen donderdag in penitentiaire inrichting Ooyerhoek in Zutphen met een nog onbekend voorwerp meerdere malen hebben gestoken. Wat het motief was voor zijn daad, is niet bekend.

Ook over het steekwapen doet de politie geen verdere mededelingen. Een woordvoerster van justitie hierover: "Alle gevangenen hebben bestek op de kamer, dus ook een mes. Ik zeg niet dat daarmee gestoken is. Het geeft wel antwoord op de vraag hoe een gedetineerde in de gevangenis aan een steekvoorwerp kan komen."

Het slachtoffer is in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen opgenomen. Hij is buiten levensgevaar.

De Doetinchemmer is van het Huis van Bewaring in Zutphen overgebracht naar een andere penitentiaire inrichting. De politie wil niet bekend maken welke.

"Hij heeft eerst vastgezeten in De Kruisberg in Doetinchem en is daarna naar Zutphen gebracht. Over zijn huidige verblijf mag ik niets zeggen, net zomin over hoe dit precies heeft kunnen gebeuren", zegt politiewoordvoerder Anton de Ronde.

De Doetinchemmer wordt verdacht van de moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink, de man die op 31 oktober van het afgelopen jaar zijn hondje uitliet in de Doetinchemse binnenstad.

Na zijn aanhouding is er vanuit de Tweede Kamer een storm van kritiek losgekomen op het ministerie van Justitie. De man was namelijk net op vrije voeten. Hij had van het gerechtshof in Arnhem behalve een gevangenisstraf een TBS-maatregel met voorwaarden opgelegd gekregen.

De man hoefde geen gedwongen behandeling te ondergaan. Voordat zijn straf onherroepelijk werd, doodde hij vermoedelijk Geerhard Jolink. De Doetinchemmer is daarop weer in voorarrest geplaatst.

Overigens heeft het ministerie van Justitie de kritiek op het eigen functioneren weerlegd.

De Gelderlander 2005-02-09: Grote zaken vergen veel van politie

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-02-09.

De Gelderlander 2005-02-09: Onderzoeken politie ten koste van controle

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-02-09.

TC Tubantia 2005-02-14: Politie hoeft niet in te leveren

A newsitem in the provincial newspaper TC Tubantia of 2005-02-14.

Full text:

DOETINCHEM - Het niet halen van een deel van het prestatiecontract voor het politiedistrict Achterhoek heeft geen financiële gevolgen voor de politie. Dat zegt districtschef Theo Beelen. Hij reageert daarmee op het te gering aantal boetes dat de politie in de Achterhoek in 2004 heeft uitgeschreven voor snelheidsovertredingen.

De minister legt de politie prestatiecontracten op. Aan het eind van het jaar kijkt het ministerie of de contracten zijn gehaald of niet. ‘Over het algemeen zijn de afspraken zonder veel moeite na te komen’, aldus Beelen.

Uit het jaarverslag van het district bleek dat de politie in de Achterhoek in 2004 maar 13.000 snelheidsovertredingen beboette. Dat waren er zo'n 25.000 minder dan contractueel vastgelegd.

‘Als je kunt aantonen waarom het contract niet is gehaald is er niets aan de hand’, legt Beelen uit. In zijn geval kan hij aanvoeren dat veel menskracht is gegaan naar de zware onderzoekszaken als de moord op de Doetinchemse advocaat Pul, de ontvoering van een Eibergs meisje en de moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink. Daarnaast vergden de supporters van De Graafschap meer werk dan van te voren was voorzien.

De Gelderlander 2005-02-17: Verdachte van moord naar Pieter Baan Centrum

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-02-17 by Joost Aerts.

Full text:

De 25-jarige verdachte van de moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink gaat voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Dat bleek gisteren tijdens de rechtszitting pro forma in Zutphen. De zaak werd inhoudelijk verder niet besproken.

De verdachte moet zich overigens niet alleen verantwoorden voor de moord op Geerhard Jolink, maar ook voor een poging tot moord of doodslag van een medegevangene in het huis van bewaring in Zutphen.

De 25-jarige Doetinchemmer wordt ervan verdacht op 31 oktober 2004 Geerhard Jolink, die in de Kapoeniestraat in Doetinchem zijn hond uitliet, met messteken om het leven te hebben gebracht.

Voorarrest

Tien dagen eerder had het gerechtshof in Arnhem hem een gevangenisstraf en TBS met voorwaarden opgelegd. Omdat hij langer in voorarrest had gezeten dan de duur van de gevangenisstraf kwam hij op vrije voeten.

In het huis van bewaring in Zutphen zou de man op 6 januari van dit jaar weer in de fout zijn gegaan. Hij zou een medegevange met een mes hebben bewerkt en neergestoken. Dit slachtoffer overleefde de aanval.

De Doetinchemmer blijft ondertussen de moord op Jolink ontkennen.

Over de poging tot moord in de Zutphense gevangenis hult hij zich in stilzwijgen. De man zit nu in het huis van bewaring in Vught.

De officier van justitie in Zutphen verwacht niet dat het onderzoek in het Pieter Baan Centrum binnen drie maanden is afgerond.

Dat betekent dat bij de eerstvolgende zitting op 26 april de zaak opnieuw niet inhoudelijk wordt behandeld.

De Gelderlander 2005-03-22: Donner: TBS'er moet van de straat af

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-03-22.

Full text:

DEN HAAG - Psychiatrische klinieken worden verplicht misdadigers te behandelen die TBS met voorwaarden hebben gekregen. Dat kondigt minister Donner van Justitie aan. Eerder weigerde hij nog het systeem van terbeschikkingstelling (TBS) aan te passen.

TBS'ers die op straat zwerven acht hij inmiddels een te groot risico. Directe aanleiding vormt de moord op 31 oktober op Doetinchemmer G. Jolink door een 25-jarige TBS-veroordeelde zonder vaste verblijfplaats.

Dit geval was voor de Tweede Kamer aanleiding actie te eisen van de bewindsman. Diverse recente gevallen waarbij TBS'ers tijdens proefverlof in de fout gingen, hebben bijgedragen aan de andere aanpak door Donner.

Kamerlid Wolfsen (PvdA) spreekt van een 'draai' die de minister maakt. "Donner reageerde in eerste instantie defensief op vragen uit de Kamer; er was geen aanleiding TBS te veranderen. Door vragen, met trekken en duwen, is hij nu aan het schuiven. Hadden we dat niet gedaan, dan was de minister overgegaan tot de orde van de dag."

De garanties die de TBS biedt om de samenleving te beschermen tegen misdadigers zijn steeds vaker onderwerp van discussie. Vorige week is in Maastricht een Duitser doodgeschoten door wellicht een 23-jarige man die eerder tot voorwaardelijke TBS was veroordeeld. Ook de vermoedelijke moordenaar van de Doetinchemmer die zijn hond uitliet, had TBS met voorwaarden. Met dit vonnis wordt een veroordeelde niet verplicht opgenomen in een TBS-kliniek, maar moet hij wel meewerken aan behandeling. Rechters leggen deze vorm van TBS steeds vaker op: vorig jaar 76 keer, in 2003 was dat 56 maal.

De 25-jarige TBS'er weigerde, nadat hij op vrije voeten was gesteld, met de reclassering mee te werken. Diverse psychiatrische klinieken weigerden hem te behandelen, omdat de man niet gemotiveerd was. Zulke weigeringen van instellingen komen volgens Donner regelmatig voor. "Ernstig", zegt Kamerlid Wolfsen, "want dat frustreert de uitvoering van vonnissen."

Volgens de huidige regels kan Justitie klinieken niet dwingen een veroordeelde te behandelen. Met een wettelijke opnameplicht kan dat wel en wordt voorkomen dat de TBS'er lang op straat zwerft. De moordverdachte van Jolink was door zijn ouders uit huis gezet na een ruzie en zwierf door Doetinchem. Het openbaar ministerie (OM) wilde hem niet oppakken, omdat hij nog in beroep kon tegen het vonnis van het gerechtshof. Donner kondigt aan ook een oplossing te zoeken voor zulke overgangssituaties.

Burgemeester Horselenberg van Doetinchem kende de situatie niet van de zwervende TBS'er, zo bleek achteraf uit onderzoek van De Gelderlander. Donner schrijft de Kamer dat het OM daarin niet verkeerd heeft gehandeld, omdat zijn gedrag onvoldoende verontrustend was. De burgemeester noemt het een maas in de wet dat zij niet de kans had de man gedwongen op te nemen volgens de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Deze week debatteert de Kamer over uitbreiding van de BOPZ.

De Gelderlander 2005-09-17: In zaak-Jolink wemelt 't van gemiste kansen

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-09-17 by Paul Versluis & Eric van der Vegt.

Full text:

DOETINCHEM - Een serie gemiste kansen bij justitie, reclassering en politie heeft er toe geleid dat de verdachte van de moord op Doetinchemmer Geerhard Jolink in de dagen voor zijn fatale daad over straat bleef zwerven. Dat blijkt uit een reconstructie door deze krant.

Op vrijdag 22 oktober 2004 slaat de gevangenisdeur achter de dan 24-jarige man dicht. Zonder onderdak, geld of papieren staat hij op straat. Zijn ouders willen de onvoorspelbare zoon liever niet thuis hebben. Maar hun kind helemaal aan zijn lot over laten, gaat ze te ver. "Het kan toch niet dat iemand op het randje van TBS met dwangverpleging zonder enige voorbereiding op straat terecht komt? De kans dat je dan afzakt, is 99 procent", zegt de vader over zijn zoon, die woensdag voor de rechter staat.

Wat gaat er aan zijn vrijlating vooraf? De verdachte heeft in 2003 iemand met een zwaard achterna gezeten en zijn vader en twee agenten zwaar mishandeld. In die rechtszaak noemt de officier van justitie in Zutphen hem een wandelende tijdbom. Hij krijgt in juni 2003 een gevangenisstraf van acht maanden en TBS met dwangverpleging opgelegd: na zijn straf wacht hem behandeling in een gesloten inrichting.

De verdachte gaat in hoger beroep tegen de TBS met dwangverpleging. Met succes. Een psychiater en psycholoog concluderen dat de verdachte onder meer een 'ernstige persoonlijkheidsstoornis' heeft. Verder vinden ze 'dat onderzochte niet dermate gewelddadig is dat TBS met voorwaarden onverantwoord zou zijn.'

Het hof volgt het advies. Een dag later komt de verdachte vrij. Met zijn voorarrest heeft hij zijn gevangenisstraf al uitgezeten. Hier faalt het systeem voor de eerste keer. De verdachte komt zonder begeleiding op straat.

"In wezen is hij een ambulante patiënt geworden. Op het moment dat hij vrijkomt, moet de reclassering voorzien in een traject voor de man", zegt hoogleraar strafrecht Theo de Roos van de Universiteit van Tilburg. "De reclassering moet zorgen voor een psychiatrische instelling waar hij naar toe zou moeten gaan."

In haar rapportage van mei 2004 aan het hof had Reclassering Nederland echter laten weten dat TBS met voorwaarden voor de 25-jarige 'niet haalbaar wordt geacht'. Tijdens de rechtszaak van 7 oktober volgt het OM echter het psychiatrisch rapport en eist TBS met voorwaarden. Het hof vraagt de reclassering om een aanvullend rapport over die voorwaarden. De reclassering meldt de verdachte bij drie instellingen aan maar deze vinden de problematiek te groot.

De advocaat van de verdachte, Onno de Jong, vindt die uitleg te gemakkelijk. "Waarom heeft de reclassering niet eerder maatregelen genomen om hem onder te brengen?", zegt De Jong. "Ik weet zeker dat ze niet was voorbereid op de vrijlating van mijn cliënt."

De dinsdag (26 oktober 2004) na zijn vrijlating kan de reclassering de verdachte opnieuw geen hulp bieden. De ouders zijn niet meer tegen zijn gedrag opgewassen en wijzen hem de deur. De situatie escaleert. Buurt en ouders bellen de politie. Die neemt hem mee naar het bureau, maar laat hem diezelfde avond gaan. De tweede kans om de jongen te laten opnemen gaat voorbij.

Na zijn vertrek uit het bureau leidt de jongen een zwervend bestaan. Daarmee overtreedt hij de voorwaarden uit het vonnis, die stellen dat de verdachte zich aan de huisregels van zijn ouders moet houden. Normaliter is dat een indicatie om een veroordeelde over te brengen naar een TBS kliniek met dwangverpleging. In dit geval kan dat niet, omdat het vonnis nog niet onherroepelijk is.

Het enige alternatief is dat de burgemeester ingrijpt. Zij kan een verdachte preventief laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Maar de politie licht de burgemeester niet in.

De Doetinchemmer blijft nog dagen onder invloed van amfetaminen door Doetinchem zwerven. Agenten spreken hem regelmatig aan: zelfs tot een uur voor de fatale steekpartij op de vroege zondagmorgen.

Dan zien twee agenten hem op het terras van een café aan het Simonsplein zitten. De jongeman is verrast en verstopt snel iets in een plastic tas. Hij maakt de indruk dat hij niet helemaal bij zijn positieven is. Er volgt geen fouillering.

De Gelderlander 2005-09-17: 'Het lukt hem niet een bestaan op te bouwen'

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-09-17 by Paul Versluis & Eric van der Vegt, continuation of the previous item.

Full text:

DOETINCHEM - Op vrijdag 22 oktober 2004 staat de 25 - jarige Doetinchemmer, die twee weken later verdacht wordt van de moord op Geerhard Jolink, voor de gevangenispoort op straat. Zonder onderdak, geld en papieren. Zijn vader vertelt dat zijn zoon drie keer eerder op een zelfde manier buiten de poort is gezet, en drie keer is het mis gegaan.

"Het lukte hem steeds niet om een zelfstandig bestaan op te bouwen", zegt zijn vader. "Hij stond buiten de gevangenispoort met lege handen: geen inkomen of verzekering, helemaal niets. De kans dat je dan afzakt is 99 procent."

Zijn vader haalt de verdachte op. Op voorwaarde dat hij zich aan de huisregels houdt mag hij mee naar huis. Een paar dagen gaat het goed. Hij komt zoals afgesproken voor twee uur 's nachts thuis en de buren hebben geen last van hem. Zondagnacht blijft hij echter weg. Maandag 25 oktober komt hij met wijde pupillen thuis en heeft hij ruzie met zijn ouders.

De volgende dag (dinsdag 26 oktober) hebben vader en zoon een afspraak met de reclassering in Zutphen. De reclassering heeft tot grote teleurstelling van de ouders nog geen voorbereidingen getroffen voor een behandeling of opname. De enige voorwaarde die de reclassering stelt is dat de verdachte bereikbaar blijft, zich houdt aan de regels thuis en geen strafbare feiten pleegt.

Onverrichterzake gaan vader en zoon naar huis. Daar wacht hen een verrassing. De moeder heeft op de stoep de doos met kleren van de verdachte neergezet. De verdachte maakt zich boos en de zaak escaleert. Buren en ouders bellen de politie, die inmiddels al op de hoogte is van de vrijlating. Een intern politie-memo bericht: 'De verdachte is een jongen die gebruikt en zeer agressief kan zijn naar collega's. Als je een melding krijgt, alert reageren.'

De verdachte gaat mee naar het bureau. Na een gesprek mag hij weer gaan. Hij belandt op straat. De Doetinchemmer heeft ingestemd met het nadrukkelijke verzoek om niet meer naar huis te gaan. De verdachte vertelt de politie dat hij naar een vriend gaat. In werkelijkheid leidt hij verder een zwervend bestaan.

De Gelderlander 2005-09-22: Verkeerde opmerking werd Jolink fataal

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-09-22.

TC Tubantia 2005-09-22: Acht jaar geeist in moordzaak Jolink

A newsitem in the provincial newspaper TC Tubantia of 2005-09-22.

Full text:

ZUTPHEN - ‘Geerhard Jolink zei een paar keer dat ik niet in het centrum hoorde. Dat ik een soort vervloeking voor de straat was’, zei de 25-jarige Doetinchemse verdachte gisteren. Enkele momenten later later stak hij hem dood. De man stond gisteren voor de rechtbank Zutphen terecht voor de gewelddadige dood van de ‘man met het hondje’ en de zware mishandeling van een medegevangene. Officier van justitie J. Buttinger eiste een gevangenisstraf van acht jaar en TBS met dwangverpleging.

De verdachte en Jolink zagen elkaar de laatste dagen voor de aanslag elke morgen als het slachtoffer zijn hond uitliet. Op die fatale zondagmorgen 31 oktober 2004 zou Jolink volgens de verdachte tegen een passant hebben gezegd dat de verdachte

‘hier niet hoorde’. Die opmerking was de verdachte in het verkeerde keelgat geschoten. Hij sprintte onder invloed van amfetamine en alcohol achter Jolink aan. Na een korte woordenwisseling stak de verdachte zijn slachtoffer acht keer. De verdachte zwierf nog een etmaal door Doetinchem. ‘Ik ben in een kerk geweest om te bidden. Ik heb gebeden dat hij in de hemel zou komen’, zei de 25-jarige. Na zijn arrestatie ging het op 6 januari van dit jaar in het Huis van Bewaring in Zutphen weer mis. Een gesprek met een medegevangene die hij kende van een zaakje uit het verleden liep uit de hand. Met een geslepen bestekmes ging hij de medegevangene te lijf en stak hem vijftien keer in het lichaam. Advocaat O. de Jong van de verdachte: ‘Ik was verbijsterd toen ik hoorde dat mijn cliënt zo eenvoudig een mes in zijn bezit kon krijgen. En dat tegen de achtergrond van zijn geschiedenis.’

De raadsman hekelde de manier waarop de reclassering had gehandeld in deze zaak. Zijn cliënt was tien dagen voor de moord of doodslag vrijgekomen. Hij had in die zaak onder meer TBS met voorwaarden gekregen. ‘Zonder opvang, onderdak en dagbesteding is hij straat komen te staan. Bovendien was de politie op de hoogte. Niemand heeft iets gedaan om hem van de straat af te houden.’

De officier van justitie vond dat verwijt onterecht. ‘Bovendien is de verdachte verantwoordelijk voor zijn eigen daden’, zei hij.

Uit het psychiatrisch rapport bleek dat de man voor de twee daden sterk verminderd toerekingsvatbaar was. De man leefde in voortdurende angst en leed aan achtervolgingswaanzin. Daardoor was het volgens de rapporteurs niet vreemd dat hij altijd een mes bij zich had.

De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober.

De Gelderlander 2005-10-05: Acht jaar en tbs voor 'honden'-steekpartij

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-10-05.

Full text:

5 OKTOBER 2005 - ZUTPHEN (ANP) - De rechtbank in Zutphen heeft vandaag de 25-jarige Eric K. acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. De geboren Canadees bracht onder invloed van drugs op 31 oktober 2004 in Doetinchem, Geerhard Jolink (54) die z'n hondje uitliet, met 8 messteken om het leven.

K. probeerde tijdens zijn voorarrest, op 6 januari 2005, ook een medegevangene in het Huis van Bewaring in Zutphen te doden. Met een mes dat hij in gevangenschap had gemaakt, stak hij een medegevangene vijftien keer. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

K. was in oktober vorig jaar nog maar ruim een week uit de gevangenis toen hij opnieuw in de fout ging. De dodelijke steekpartij resulteerde in een debat in de Tweede Kamer waarbij verantwoordelijk minister Donner (Justitie) onder vuur kwam te liggen.

Het gerechtshof in Arnhem had K. bij een vorig delict in hoger beroep veroordeeld tot tbs met voorwaarden. In een eerder stadium legde de rechtbank Zutphen hem tbs met dwangverpleging op. Zowel de toenmalige officier van justitie als een psychiater sprak over K. als een wandelende tijdbom.

De Gelderlander 2005-10-06: Niets vermoedende burger afgeslacht'

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-10-06.

Full text:

'Een niets vermoedende burger, een toevallige passant, is afgeslacht door excessief geweld.'.

Zo beoordeelt de meervoudige strafkamer van de Zutphense rechtbank de doodslag op Doetinchemmer Geerhard Jolink. De 25-jarige verdachte kreeg gisteren acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Uit de motivatie van het vonnis valt af te leiden dat Jolink naar alle waarschijnlijkheid op het verkeerde moment een verkeerde opmerking tegen de sterk verminderd toerekeningsvatbare verdachte heeft gemaakt.

De verdachte zwierf, kort na zijn ontslag uit detentie, rond in de Doetinchemse binnenstad. Hij gebruikte verdovende middelen en alcohol. Volgens de verdachte had Jolink opmerkingen over zijn gedrag gemaakt. En dat zou de aanleiding zijn geweest voor de fatale confrontatie op 31 oktober 2004. Geweld speelde ook een rol bij de bewezen poging tot moord op een medegevangene. Dat was in het Huis van Bewaring in Zutphen, op 6 januari van dit jaar.

De verdachte stak met een geprepareerd mes vijftien maal in op de ander. Het slachtoffer liep onder meer een klaplong op maar overleefde de aanval wel. 'Een aanval van buitensporig geweld', zoals de rechtbank dit incident kwalificeerde.

De terbeschikkingstelling met dwangverpleging wordt opgelegd omdat de kans dat de man in herhaling vervalt als zeer groot wordt ingeschat. Behandeling moet dat voorkomen.

De Gelderlander 2005-10-06: Doodslag Jolink: cel en TBS

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-10-06.

Full text:

ZUTPHEN/DOETINCHEM - De rechtbank heeft de 25 - jarige man die vorig jaar Doetinchemmer Geerhard Jolink doodstak en begin dit jaar een medegevangene met een mes stak, veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar plus TBS met dwangverpleging.

Jolink, bekend als 'de man met het hondje', en de verdachte hadden elkaar een paar keer 's morgens in Doetinchem ontmoet. Dat gebeurde telkens als Jolink met zijn hondje aan het wandelen was. Op 31 oktober ging het mis. De verdachte stak, onder invloed van amfetamine en alcohol, Jolink na een woordenwisseling acht maal met een mes. De steekpartij vond plaats tien dagen nadat de verdachte was vrijgekomen. Hij was in afwachting van de uitvoering van een eerder vonnis waarin hij TBS met voorwaarden had gekregen.

De rechtbank in Zutphen stelde dat de verdachte een toevallige passant heeft afgeslacht waarbij excessief geweld is gebruikt. In een Zutphense cel ging het op 6 januari opnieuw mis.

De verdachte stak met een mes vijftien maal in op een medegevangene. De man overleefde de aanval. Poging tot moord achtte de rechtbank voor dit feit bewezen. De straf komt geheel overeen met de eis van de officier van justitie.

De Gelderlander 2005-10-29: Dood Geerhard Jolink, een jaar later

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-01-11, by Eric van der Vegt.

Full text:

Maandag 31 oktober is het een jaar geleden dat Doetinchemmer Geerhard Jolink met messteken om het leven kwam. De advocaat van de dader beschuldigde Reclassering Nederland en de politie van Doetinchem van fouten. De twee instanties werpen de beschuldigingen verre van zich. "We hebben hier te maken met mafkezen", stelt directeur Sjef van Gennip van Reclassering Nederland. Opsluiten is voor hem de enige remedie als je honderd procent veiligheid wil. "Maar we leven in een beschaafde wereld. Dat betekent dat je risico's loopt.".

De Gelderlander 2005-10-31: 'De gewelddadige dood van Jolink was niet te voorkomen'

A newsitem in the provincial newspaper De Gelderlander of 2005-10-29.

Full text:

'Tragisch en triest, maar niet te voorkomen.' Reclassering en politie blikken terug op de gewelddadige dood van Doetinchemmer Geerhard Jolink, de man met het hondje. Vandaag is het een jaar geleden.

Tragisch en triest, noemt directeur Sjef van Gennip van Reclassering Nederland de gewelddadige dood van Doetinchemmer Geerhard Jolink door een voorwaardelijke TBS-er. "Wil je een samenleving met honderd procent veiligheid dan moet je dit soort gestoorde gasten opsluiten in een kleine ruimte met een dikke muur. Maar we leven nu eenmaal in een beschaafde samenleving. Dat betekent dat je risico's loopt", zegt hij.

De advocaat van de Doetinchemse dader wees met een beschuldigende vinger naar de reclassering. Zijn cliënt was tien dagen voordat hij Jolink neerstak zonder begeleiding en opvang uit de gevangenis gekomen.

"Schandalig", noemt Van Gennip de opmerking van de advocaat. "Hij suggereert dat wij indirect de dood van Jolink op ons geweten hebben. Dat is niet terecht en dat neem ik hem heel kwalijk."

Van Gennip vindt dat de reclassering alles heeft gedaan om de Doetinchemmer voor behandeling bij inrichtingen onder te brengen. "Drie inrichtingen zaten vol of beschikten niet over de juist behandelmethode. We zijn na zijn vrijlating verder gegaan met zoeken, maar kwamen even niet verder."

Van Gennip wijst er op dat de reclassering het gerechtshof had geadviseerd om de Doetinchemmer TBS met dwangverpleging op te leggen, maar dat zowel de advocaat-generaal als het gerechtshof dat advies niet heeft overgenomen. "Het zou een beetje flauw zijn om achteraf te zeggen dat we gelijk hebben gehad in onze beoordeling. Voor hetzelfde geld was er helemaal niets gebeurd met deze man."

Van Gennip wijst er verder op dat de straf van de Doetinchemmer nog niet onherroepelijk was. Na de uitspraak van de rechter heeft een verdachte twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Die periode was nog niet voorbij toen de Doetinchemmer Jolink doodde. Het behandeltraject voor TBS-ers gaat pas in na die twee weken.

De politie in Doetinchem kent de Doetinchemmer zeer goed. Zij hebben hem in de week voor de moord verschillende keren aangesproken. Ook moesten ze een keer optreden toen de situatie tussen de Doetinchemmer en zijn ouders dreigde te escaleren. "Wij hebben hem meegenomen naar het politiebureau. Hij maakte zich echter niet schuldig aan een strafbaar feit, dus konden we hem niet vasthouden. De suggestie dat dat een gemiste kans is, werp ik verre van me", zegt politiechef Theo Beelen van het district Achterhoek. "Hij was emotioneel toen we hem meenamen, maar we hebben dagelijks te maken met emotionele taferelen."

Beelen verwijt 'zijn' agenten helemaal niets. Zij hebben gehandeld 'conform de reguliere werkwijze'. Als mensen een gevaar voor hun omgeving of zichzelf vormen kunnen ze zonder vorm van proces tijdelijk in een politiecel belanden.

De politie moet dan de psychiater inschakelen en die adviseert de burgemeester om de man of vrouw op te laten nemen. Zo'n maatregel heet een In Bewaring Stelling (IBS). "Voor ons was er onvoldoende aanleiding om hem op te sluiten. Tijdens het contact dat we met hem hadden kwam hij niet over als gevaarlijk."

Beelen voegt er aan toe: "Er lopen vaker psychiatrische of ex-psychiatrische patiënten in Doetinchem rond. Het is de samenleving die zegt dat ze vrij mogen rondlopen. De politie krijgt vervolgens wel met ze te maken." Voor burgemeester Margreet Horselenberg van Doetinchem mag de toevoeging 'met voorwaarden' helemaal uit het TBS-beleid geschrapt worden.

"Ik blijf naar aanleiding van deze zaak met een raar gevoel zitten. Ik ben geen voorstander van TBS met voorwaarden. Dat schept alleen maar onduidelijkheid voor de reclassering, het OM en de cliënten zelf."

Momenteel onderzoekt een parlementaire commissie het TBS-stelsel. De verwachting is dat de commissie begin zomer 2006 het onderzoek heeft afgerond.

De Telegraaf 2007-08-17: Monumentje na TBS-moord

A newsitem by the redaction of the national newspaper De Telegraaf of 2007-08-17.

Full text:

AMSTERDAM - De tweeling Mike en Pieter-Jan Veenes (26) maakt morgen voor de derde keer de moeilijke gang naar het door henzelf gemaakte monumentje in het centrum van Doetinchem. Een herinnering aan hun vriend Geerhard Jolink. De timmerman werd in 2004 slachtoffer van een brute en laffe moord

"We leggen twee keer per jaar bloemen bij het gedenkteken", vertelt Mike Veenes. "Op zijn verjaardag en sterfdag. Ik kan me de gebeurtenissen van toen nog zo voor de geest halen. Van minuut tot minuut." Vorige week berichtte deze krant over misstanden in de tbs-kliniek Oldenkotte van Rekken. Voor de broers Veenes het zoveelste bewijs dat het hele systeem van tbs niet deugt. "De moordenaar van Jolink had 'tbs met voorwaarden'" , vertelt Pieter-Jan Veenes. "Toen had ik geen idee wat dat inhield. Mensen worden gewoon losgelaten op de samenleving en 'veel plezier, zoek het maar uit, succes ermee'. Nu weet ik dat tbs met voorwaarden, waarbij de dader gewoon vaak vrij rondloopt, een vrijbrief is om onschuldige burgers te vermoorden." Jolink, hij werkte in de zaak van de familie Veenes, liet die zondagochtend 31 oktober 2004 zijn hondje Tanja uit. Hij was, zoals de politie later meldde, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. En hij liep de verkeerde man tegen het lijf. Want tbs-patiënt K., al een week op vrije voeten en wanhopig op zoek naar drugs, stak meermalen met grof geweld op hem in. Jolink stierf ter plekke. Zijn hondje werd grof toegetakeld.

Wranger

"Geerhard was de goedheid zelve, zou nooit iemand een haar hebben gekrenkt", zegt Mike Veenes. "Dat maakt het allemaal nog wranger." Zijn broer Pieter-Jan: "Samen met mijn vader heb ik Geerhard geïdentificeerd. Hij had helemaal geen familie meer, behalve een oom en tante van ruim tachtig in Zelhem. Ik begin opnieuw te trillen, ik zie die beelden zo voor me. Dat zal nooit verdwijnen." In Doetinchem sloeg de moord in als een bom. Vooral toen bleek dat Eric K. al een week had lopen schelden, tieren en schoppen in het centrum. Waarom was er niet ingegrepen en waarom was zelfs de burgemeester door de tbs-kliniek niet op de hoogte gesteld van zijn in vrijheidsstelling Er volgden reeksen brandbrieven en Kamervragen. "Als zo vaak na weer een incident", zucht Mike Veenes. "Wij hebben niet eens een stille tocht voor Geerhard georganiseerd. Want wat heeft het nou voor zin, wat is de meerwaarde Nederland schreeuwt moord en brand na weer een tbs-moord. De politiek rolt over elkaar heen om, als de storm geluwd is, weer over te gaan tot de orde van de dag en te wachten op een nieuw 'incident'."

Gestoord

Eric K. stond in Doetinchem, al voor de moord op Jolink, bekend als " compleet gestoord". Hij was zijn vader al eens te lijf gegaan en had agenten gemolesteerd. De Achterhoeker, fanatiek satanaanbidder, werd ooit betrapt toen hij iemand met een zwaard achterna zat. Van de laatste 14 jaren had hij er negen in detentie doorgebracht. De rechtbank veroordeelde hem voor de moord op Jolink tot acht jaar cel met tbs en dwangverpleging. Ditmaal dus de zwaardere tbs-variant. Maar in Doetinchem halen mensen er de schouders over op. "Zwaar, wat is in dit land zwaar Wanneer zal Eric hier weer opduiken en toeslaan, dát vragen we ons af..." De 'tikkende tijdbom', zoals de officier van justitie hem tijdens de rechtszaak noemde, bleek zelfs in de gevangenis amper onder controle te houden. Hij hield een bestekmes achter, sleep het scherp aan de douchemuur en stak een medegevangene neer. Daarna werd hij overgeplaatst naar de EBI in Vught, de zwaarst beveiligde strafinrichting van ons land. Over zichzelf zei hij tijdens de rechtszaak: "Ik en messen, dat schiet niet op. Dat gaat nooit goed. Als ik een mes heb, ga ik het gebruiken ook." Pieter-Jan Veenes, als hij samen met zijn broer Mike bij het monument voor Geerhard Jolink staat. "Het is raar, maar pas als zo'n drama je persoonlijk 'bereikt', leer je de impact van tragische gebeurtenissen. Vroeger wist ik amper wat tbs voorstelde, dacht dat we toch wel in een veilig land leefden. Nu weet ik wel beter. En één ding is zeker: een tbs'er als Eric K. kan altijd en overal toeslaan. Je zult zo iemand maar net tegen het lijf lopen... "

other media

Aandacht doet spreken: 'Horen, zien, zwijgen, dat was Geerhard'

A Dutch in memoriam for Geerhard Jan Jolink, the "man with the dog" by John Bruinsma & Eric van der Vegt.

Doetinchem Stadsomroep fotoalbum: Doetinchemmer vermoord in Kapoeniestraat

A photo archive of the local TV station of 2004-10-31.

Gerard Jolink versus Theo van Gogh

A Dutch weblog comparing the media response to the murder of Geerhard Jolink in Doetinchem and the politically outspoken Theo van Gogh in Amsterdam, 2004-11-03.

Weblog discontinued. This is an Internet Archive link.

NOS Nieuws: ex-tbs'er aangehouden voor moord

A news article about the arrest of a suspect, 2004-11-08

Donner onder vuur

An item in the Dutch television magazine RTL Boulevard of 2004-12-04. Minister Donner receives questions about the murder.

nu.nl: Gevangene neergestoken in Zutphen

A newsitem in the national newssite nu.nl of 2005-01-10

The associated discussion thread on stand.nl is no longer available.

koelkast.web-log: dood

Some brief remarks about the confusion between Geerhard Jolink and Gerard Joling, as well as between Theo van Gogh and Vincent van Gogh.

Nancy's Place: Gerard Jolink

The author of this log claims De Gelderlander as her source for the name Gerard Jolink. That claim is not correct.

lawyer of the defendant

Ausma de Jong advocaten: TBS’er stond zonder begeleiding op straat

An reprint of the provincial newspaper De Gelderlander of 2004-11-09

Ausma de Jong advocaten: TBS’er tegen advies op vrije voeten

An reprint of a newsitem by Eddy van der Ley the national newspaper Algemeen Dagblad of 2004-11-10